Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

(in duizenden EUR)*   Toelichting   2014   2013 
             
Nettogroepswinst over de verslagperiode       492.228   365.281
             
Niet-gerealiseerde resultaten welke niet zullen worden gereclassificeerd naar de winst- en verliesrekeningen            
Actuariële winsten en verliezen en limitering nettopensioenvorderingen op toegezegd-pensioenregelingen   [24.1]   -63.542   64.776
Winstbelastingen op niet-gerealiseerde resultaten welke niet zullen worden gereclassificeerd naar de winst- en verliesrekening   [13]   10.272   -8.853
Totaal niet-gerealiseerde resultaten welke niet zullen worden gereclassificeerd naar de winst- en verliesrekening, na belastingen       -53.270   55.923
             
Niet-gerealiseerde resultaten welke na eerste opname mogelijk worden gereclassificeerd naar de winst- en verliesrekening            
Koersomrekeningsverschillen buitenlandse activiteiten       191.166   -50.241
Wijziging reserve koers-omrekeningsverschillen voor verkoop belang in samenwerkingsverband       9.583   -257
Mutatie in de reële waarde van kasstroomafdekkingen   [27.2]   5.505   -15.177
Mutatie in de reële waarde van financiele instrumenten beschikbaar voor verkoop       48.571   -
Winstbelastingen op niet-gerealiseerde resultaten welke na eerste opname mogelijk worden gereclassificeerd naar de winst- en verliesrekening   [13]   -313   -5.166
Totaal niet-gerealiseerde resultaten welke na eerste opname mogelijk worden gereclassificeerd naar de winst- en verliesrekening, na belastingen       254.512   -70.841
             
Niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode, na winstbelastingen       201.242   -14.918
             
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode       693.470   350.363
             
Toe te rekenen aan:            
Aandeelhouders       691.532   352.040
Minderheidsbelangen       1.938   -1.677
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode       693.470   350.363

*
 
M.i.v. 1 januari 2014 past Boskalis IRFS11 toe, hetgeen consequenties heeft voor de wijze waarop strategische deelnemingen worden verantwoord. De 2013 vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag