Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

(in duizenden EUR)   Toelichting   2014   2013 
             
Bedrijfsopbrengsten            
Netto-omzet   [6]   3.166.888   3.144.048
Overige opbrengsten   [7]   11.296   96.781
        3.178.184   3.240.829
             
Bedrijfslasten            
Grondstoffen, materialen, diensten en uitbesteed werk   [8]   -1.774.745   -2.034.791
Personeelslasten   [9]   -513.991   -507.797
Overige lasten       -   -4.701
Afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen   [14/15]   -293.514   -293.787
        -2.582.250   -2.841.076
             
Herwaardering belang geassocieerde deelneming voorafgaande aan bedrijfscombinatie   [16]   -   22.716
Aandeel in resultaat van joint ventures en geassocieerde deelnemingen (na winstbelastingen)   [16]   56.411   40.956
             
Bedrijfsresultaat       652.345   463.425
             
Financieringsbaten en -lasten            
Financieringsbaten   [10]   10.100   4.541
Financieringslasten   [10]   -46.054   -49.929
        -35.954   -45.388
             
Winst voor belastingen       616.391   418.037
             
Winstbelastingen   [11]   -124.163   -52.756
             
Nettogroepswinst over de verslagperiode       492.228   365.281
             
Nettogroepswinst over de verslagperiode toerekenbaar aan:            
Aandeelhouders       490.290   365.691
Minderheidsbelangen       1.938   -410
        492.228   365.281
             
Gewogen gemiddeld aantal aandelen   [22.4]   121.606.364   118.445.238
             
Gewone winst per aandeel   [22.4]   EUR 4,03   EUR 3,09
Verwaterde winst per aandeel   [22.4]   EUR 4,03   EUR 3,09

*
 
M.i.v. 1 januari 2014 past Boskalis IRFS11 toe, hetgeen consequenties heeft voor de wijze waarop strategische deelnemingen worden verantwoord. De 2013 vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag