Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Begrippenlijst

Aangenomen werk Contractuele waarde van verworven opdrachten.

AVA Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Backhoe dredger Een grote, hydraulische graafmachine, gemonteerd op het uiteinde van een ponton. Het ponton wordt stevig verankerd met spudpalen. Een backhoe kan een verscheidenheid aan materialen met grote nauwkeurigheid baggeren.

Bunkerolie Wordt als brandstof voor (zee)schepen gebruikt. Met bunkeren wordt het tanken van deze brandstof bedoeld.

Cashflow Nettogroepswinst gecorrigeerd voor afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen.

Cost leadership Laagst in kostprijs zijn.

Cutter Zie snijkopzuiger.

Drijvende bok Drijvende kraan waarmee zware objecten gehesen kunnen worden.

EBITDA Het bedrijfsresultaat, voor afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen.

CO2-Emissies Uitstoot van koolstofdioxide.

EU-IFRS IFRS staat voor International Financial Reporting Standards. EU-IFRS zijn financiële verslaggevingsregels opgesteld en uitgevaardigd door het IASB (International Accounting Standards Board) en aanvaard binnen de Europese Unie, die met ingang van 2005 door alle beursgenoteerde ondernemingen binnen de Europese Unie verplicht gevolgd worden in de externe financiële verslaggeving/berichtgeving.

float-over installatie Installatie van een zogenoemde topside (van een productie-unit van een offshore olie- of gasplatform) op een onderwaterconstructie, zoals een jacket. De door een halfafzinkbaar zware-ladingschip aangevoerde topside wordt geïnstalleerd door het schip zich exact op de juiste locatie te positioneren ten opzichte van de palen van de onderwaterconstructie. Door het schip vervolgens deels af te zinken, worden de steunpunten van de topside precies op de verbindingsstukken van de jacket geplaatst.

FPSO Floating Production Storage en Offloading unit. Drijvende productie-, opslag- en overslagsystemen die veelal ver uit de kust opereren. De systemen scheiden de binnen komende vloeistoffen in olie, gas en water en slaan de ruwe olie tijdelijk op. Tankers worden ingezet om de olie te vervoeren.

Futures Een future (derivaat) is een zogenaamd termijncontract; een overeenkomst tussen handelaren waarin is vastgesteld dat bepaalde financiële producten op een vooraf vastgestelde prijs en tijd verhandeld kunnen worden.

Gevaarlijke stoffen (Vloei)stoffen die leiden tot gezondheidsschade en/of schade aan het milieu.

Global Reporting initiative Internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheids-verslaggeving opstelt.

Hopper Zie sleephopperzuiger.

HTV Schip Een (halfafzinkbaar) zware-ladingschip (Heavy Transport Vessel). Met een lengte van 275 meter en breedte van 75 meter is de Dockwise Vanguard het grootste halfafzinkbare zware-ladingschip ter wereld. Het schip kan objecten vervoeren met een gewicht tot 110.000 ton.

Internationale projectenmarkt Markt die zich vooral richt op grotere investeringswerken voor nieuwbouw en/of uitbreiding. Daarbij wordt op projectbasis regelmatig in combinatie met derden gewerkt; enerzijds om klanten optimaal te kunnen bedienen, anderzijds om risico’s te delen.

Jack-up platform Een offshore platform dat kan drijven en tevens voorzien is van een aantal poten waarmee het op de zeebodem kan staan. Een jack-up platform wordt veelal door olie- en gasmaatschappijen gebruikt voor exploratie- en productiedoeleinden. Dit type platformen kunnen door zowel half-afzinkbare zware-ladingschepen (Dockwise) als door zeesleepboten (Fairmount) worden getransporteerd.

LNG Vloeibaar aardgas.

LTI Lost Time Injury Geeft het aantal ongevallen met verzuim weer.

LTIF Lost Time Injury Frequency Geeft het aantal ongevallen met verzuim per 200.000 gewerkte uren weer.

Nettogroepswinst Nettoresultaat + Nettoresultaat toerekenbaar aan Minderheidsbelangen.

NINA No Injuries No Accidents Om te zorgen voor een incident- en ongevalvrije werkomgeving hanteert Boskalis het veiligheidsprogramma NINA. NINA bevat Boskalis’ visie op veiligheid en stelt welk veiligheidsgedrag de onderneming van haar medewerkers en onderaannemers verwacht. Het programma wijst mensen op hun eigen verantwoordelijkheid en moedigt hen aan om actie te ondernemen bij onveilige situaties.

Onderhanden werk Werken die per balansdatum nog niet zijn opgeleverd, waarvan echter een deel reeds is uitgevoerd.

Ontmantelen Het demonteren van een object.

Orderportefeuille De omzetwaarde van het nog te verrichten deel van verworven opdrachten.

Rentabiliteit eigen vermogen Nettoresultaat in % van het gemiddeld eigen vermogen.

Rentabiliteit geïnvesteerd vermogen Nettoresultaat + rentelasten langlopende leningen in % van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen (eigen vermogen + langlopende leningen).

RoRo (roll-on/roll-off) schip Scheepstype met laadklep dat rollende lading zoals auto’s, busjes, vrachtwagens of specifieke soorten rollende transporten vervoert.

Rotsfragmentatie onder water Het springen van harde materialen (rots, graniet) om bijvoorbeeld havens te verdiepen en vaarwegen vrij te maken.

ROV Remotely Operated vehicle Een onbemand robotisch duikvaartuig die op afstand (meestal vanaf een schip of platform) kan worden bestuurd.

SHE-Q Safety, Health, Environment & Quality.

Sleephopperzuiger Zelfvarend baggerschip dat haar eigen ruim kan laden met behulp van centrifugaalpompen. Het laden gebeurt met pijpen die over de bodem slepen terwijl het schip vaart. Sleephopperzuigers hebben het vermogen om het gebaggerde materiaal over grote afstanden te vervoeren. Het materiaal wordt gestort door het openen van klapdeuren in de bodem, door middel van rainbowing of wordt via een pijpleiding aan land gepompt.

Snijkopzuiger Een baggerschip dat baggert terwijl het vaartuig is verankerd met behulp van spudpalen of ankers. Bij deze techniek wordt krachtig snijden gecombineerd met zuigen. Een snijkopzuiger wordt met name daar ingezet waar de grond hard en compact is. Het gebaggerde materiaal wordt soms in beunschepen geladen maar meestal aan land gepompt via een persleiding.

Solvabiliteit Groepsvermogen in % van het balanstotaal (vaste activa + vlottende activa).

Thuismarkt Boskalis onderscheidt zich binnen het segment Baggeren van haar concur-renten door een thuismarktstrategie. Een thuismarkt heeft een lokaal commercieel gezicht, een eigen vloot en infrastructuur en weet zich gesteund door de financiële en technische kracht van de mondiale Boskalis-organisatie. Thuismarkten zorgen voor een stabiele stroom van opdrachten en de mogelijkheid om met aanverwante activiteiten extra marges te genereren.

Topside Opbouw van een offshore olieproductieplatform.

Valpijpschip Schip dat op grote diepte nauwkeurig steen kan deponeren. Het uiteinde van de valpijp wordt door middel van een plaatsbepalingssysteem tot op slechts enkele meters nauwkeurig boven het installatieniveau gepositioneerd. Vervolgens wordt het steen door de valpijp gevoerd, terwijl het schip over het af te storten gebied vaart. Deze toepassing wordt veelal bij de olie- en gasindustrie toegepast om de zeebodem voor pijpleidingen te egaliseren of om pijpleidingen af te dekken met steen. Het valpijpschip Seahorse kan optioneel uitgerust worden met een A-frame op het achterschip en een ROV (Remotely Operated Vehicle)-gestuurde grijper waarmee gebaggerd kan worden tot op 1.000 meter waterdiepte.

Verricht werk Uitgevoerde werkzaamheden voor een opdrachtgever in relatie tot een project en/of een servicecontract.

Zware-ladingschip Zie HTV schip.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag