Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Zoekresultaten

8 artikelen gevonden

Tien jarenoverzicht

Tien jarenoverzicht 2014 (1) (10)

Lees verder

Stichting Continuïteit KBW

De Stichting Continuïteit KBW heeft ter uitvoering van het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 9 mei 2001 het recht verkregen tot het nemen van cumulatief beschermings-preferente aandelen in Koninklijke Boskalis Westminster N.V. voor een nominaal bedrag dat gelijk is aan het nominale bedrag van de ten tijde van plaatsing van bedoelde aandelen uitstaande gewone aandelen, minus het nominale bedrag van één gewoon aandeel. De optie tot het plaatsen van de cumulatief beschermingspreferente aandelen is in de verslagperiode niet uitgeoefend.

Lees verder

Leden van de Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Commissarissen in 2014

Lees verder

Leden van de Raad van Bestuur

Leden van de Raad van Bestuur in 2014

Lees verder

Organisatie structuur

Overzicht van de organisatie

Lees verder

Mededelingen in het kader van besluit artikel 10 EU overname richtlijn

Op grond van het Besluit artikel 10 EU overnamerichtlijn dienen vennootschappen, waarvan aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, in hun jaarverslagen informatie te verschaffen over onder meer de kapitaalstructuur van de

Lees verder

Begrippenlijst

Begrippenlijst Jaarverslag 2014

Lees verder