Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Corporate Social Responsibility

Onze strategie is erop gericht om wereldwijd onze oplossingen duurzaam te ontwerpen en te realiseren.

We leggen in ons CSR-verslag verantwoording af over onze niet- financiële prestaties, die materieel en relevant zijn, voortvloeiend uit onze strategie en kernactiviteiten. Wij rapporteren conform de internationale richtlijnen van de Global Reporting Initiative (versie G3-1). Bij de selectie van onze prestatie-indicatoren en de totstandkoming van ons CSR-verslag houden we rekening met de informatiebehoefte van onze belangrijkste stakeholders. Wij hebben onszelf medio 2013 de ambitie gesteld om binnen enkele jaren het volledige CSR-verslag door een onafhankelijke partij te laten verifiëren. De eerste belangrijke stap daartoe hebben wij inmiddels gezet. Over 2013 heeft een onafhankelijke verificatie van onze veiligheidsprestaties plaatsgevonden en over 2014 is de omvang aanzienlijk uitgebreid en worden onder meer ook alle sociale en maatschappelijke indicatoren geverifieerd.

Onze strategie is erop gericht om wereldwijd onze oplossingen duurzaam te ontwerpen en te realiseren. Om onze sociale, maatschappelijke en milieu verantwoordelijkheden zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, richt ons CSR-beleid zich op aandachtsgebieden waar onze invloed het grootst is:

  • Onze sociale prestaties zijn vooral gericht op onze medewerkers waarbij wij streven naar het bevorderen van hun veiligheid, ontplooiingsmogelijkheden en welzijn.

  • Onze maatschappelijke prestaties uiten zich in bijdrages aan lokale gemeenschappen, investeringen in onderwijs, onderzoek en kennisoverdracht en maatschappelijke sponsoring en donaties.

  • Onze milieuprestaties zijn vooral gericht op het beperken en voorkomen van een negatieve impact op het milieu. Onze focus ligt op de verdere uitbouw van onze milieu-expertise, het aanbieden van ecodynamische ontwerpen en de continue investering in en toepassing van milieuvriendelijk materieel.

Sinds 2012 nemen we deel aan het CDP (Carbon Disclosure Project). Begin 2013 heeft Boskalis Nederland het hoogste niveau van de CO2-prestatie ladder bereikt (niveau 5).

Het CSR-verslag (conform GRI B-niveau) over 2014 is beschikbaar op de corporate website www.boskalis.com/csr

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag