Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Verslag over 2014

De Raad van Commissarissen wil alle werknemers en de Raad van Bestuur van Boskalis bedanken voor de geweldige prestatie die zij in 2014 hebben geleverd. De Raad complimenteert hen met de behaalde recordresultaten.

In overeenstemming met artikel 27 van de statuten van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. biedt de Raad van Commissarissen het jaarverslag 2014 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan. Het jaarverslag, met daarin opgenomen de jaarrekening en de bestuurdersverklaring, is door de Raad van Bestuur opgemaakt. De jaarrekening gaat vergezeld van de controleverklaring van de externe accountant, Ernst & Young Accountants LLP. Wij stellen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor:

  • De jaarrekening, waarin opgenomen het voorstel tot winstbestemming, vast te stellen;
  • De leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor hun bestuur over het jaar 2014;
  • De leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor hun toezicht op het bestuur over het jaar 2014; en
  • Een dividend uit te keren aan aandeelhouders van EUR 1,60 per gewoon aandeel in de vorm van gewone aandelen, tenzij een aandeelhouder het verkiest een uitkering in contanten te willen ontvangen.


Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag