Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Zoekresultaten

10 artikelen gevonden

Verslag over 2014

De Raad van Commissarissen wil alle werknemers en de Raad van Bestuur van Boskalis bedanken voor de geweldige prestatie die zij in 2014 hebben geleverd. De Raad complimenteert hen met de behaalde recordresultaten.

Lees verder

Samenstelling Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestond in het begin van het verslagjaar 2014 uit vijf leden. Op 13 mei 2014 is de heer A. Goedée, na het aflopen van zijn één jarige benoemingstermijn, als lid van de Raad van Bestuur afgetreden.

Lees verder

Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestond in 2014 uit zes leden. Op 13 mei 2014 is op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voordracht van de Raad van Commissarissen de herbenoeming van de heer H.J. Hazewinkel aan de orde geweest.

Lees verder

Werkzaamheden Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft vijfmaal regulier vergaderd met de Raad van Bestuur van de onderneming en tweemaal ingelast, waaronder eenmaal telefonisch. Het aanwezigheidspercentage van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen is 92,86%.

Lees verder

Kerncommissies

De Raad van Commissarissen heeft drie kerncommissies, te weten de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Selectie- en Benoemingscommissie.

Lees verder

Auditcommissie

De Auditcommissie bestond aan het begin van het verslagjaar uit twee leden: de heer Niggebrugge (voorzitter) en de heer Van Wiechen. Op 13 mei 2014 is de heer Hessels als derde lid van de Auditcommissie benoemd.

Lees verder

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie bestaat uit twee leden: de heer Van Woudenberg (voorzitter) en de heer Kramer.

Lees verder

Selectie-en Benoemingscommissie

De Selectie- en Benoemingscommissie bestaat uit twee leden: de heer Hessels (voorzitter) en de heer Van Woudenberg.

Lees verder

Nederlandse Corporate Governance Code

Sinds de invoering van de Nederlandse Corporate Governance Code (de “Code”) in 2004 worden tijdens vergaderingen van de Raad van Commissarissen de in de Code verwoorde beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice­bepalingen regelmatig aan de orde gesteld.

Lees verder

Thematekst: Wereldomspannende sleepactiviteiten met platform tot groei

De in december 2014 aangekondigde joint venture tussen SMIT en Kotug voor de Europese havensleepdiensten vormt het sluitstuk van onze towage joint venture strategie.

Lees verder