Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Thematekst: Divisiemodel versterkt business focus

In maart 2014 kondigde Boskalis in het kader van het Corporate Business Plan 2014-2016 een herijking van de organisatiestructuur aan. Gelet op de sterke groei van de afgelopen jaren was deze stap een voorwaarde om verantwoord verder te kunnen groeien. Per 1 januari 2015 bestaat Boskalis uit drie divisies: Dredging & Inland Infra, Offshore Energy en Towage & Salvage.

“Door de acquisities van SMIT, MNO Vervat, Dockwise en Fairmount is onze organisatie in korte tijd sterk gegroeid en zijn de bedrijfsstructuur en -processen complexer geworden,” zegt Jan den Hartog, Group HR directeur. “Met het oog daarop was een herijking van ons oorspronkelijke organisatiestructuur noodzakelijk. Deze herijking heeft mede geresulteerd in de invoering van een divisiemodel met elk eigen operationele ondersteunende functies, zoals tendering, engineering, fleet management en crewing. Sinds het voorjaar van 2014 is de nieuwe structuur in detail uitgewerkt en op 1 januari 2015 daadwerkelijk geïmplementeerd.”

Marktspecifieke dynamiek

De indeling in drie divisies gaat uit van de bedrijfsspecifieke kenmerken en succesfactoren van de uiteenlopende activiteiten in de betreffende divisies. “Het nieuwe operationele model stelt ons in staat de bedrijfsonderdelen verder te stroomlijnen en de focus op de klanten en projecten verder te verstevigen. Bij Offshore Energy projecten ligt het zwaartepunt anders dan bij baggeren,” legt Den Hartog uit. “Bij een offshore project wordt indicatief meer dan 80% van de beschikbare tijd en resources besteed aan calculaties en fijnmazige engineering, terwijl de daadwerkelijke uitvoering slechts een relatief beperkt deel van de beschikbare tijd en resources vraagt. Bij de meeste baggerprojecten ligt die verhouding juist andersom.” Daarnaast kenmerken de activiteiten van de divisies zich onder meer door de inzet van eigen materieel binnen de divisie.

Synergie

“Ook al functioneren de divisies onderling autonoom, waar mogelijk brengen we de competenties samen,” vervolgt Den Hartog. “Er zijn volop mogelijkheden voor kruisbestuiving door gebruik te maken van elkaars kennis en expertise.” Recente offshore projecten als Malampaya, DolWin II en Wikinger tonen aan dat de verschillende specialismen elkaar goed aanvullen. De brede kennis vanuit de bagger rond survey technieken en onze jarenlange expertise op het gebied van grondmechanica zijn uitstekend inzetbaar op offshore Transport & Installatieprojecten. Ook bij de uitbreiding van het Suezkanaal versterken de disciplines elkaar, zoals bij de veelomvattende mobilisatie, waarvoor verschillende transportschepen van Dockwise werden ingezet. Den Hartog benadrukt dat het streven naar synergie tussen de divisies geen doel op zich is. “We werken samen waar dat mogelijk is, maar de divisies voeren hun activiteiten volledig zelfstandig uit,” zegt hij. “Daartoe zijn taken die voorheen op groeps niveau werden gedaan, zoals tendering, engineering en crewing, nu onder gebracht binnen de divisies. Dat levert een duidelijke ownership van mens en materieel op en stelt ons in staat ons beter te richten op de specifieke eisen die de verschillende markten stellen.

Verhuizing afgerond

De verschillende acquisities hebben geleid tot een sterke toename van het aantal medewerkers. Daarom is in Papendrecht de campus fors uitgebreid met een nieuw kantoorgebouw. “Om iedereen binnen de nieuwe divisiestructuur letterlijk en figuurlijk een eigen plek te geven is per januari 2015 een omvangrijk verhuisplan in gang gezet,” aldus Den Hartog. “Als eerste zijn de medewerkers van de Dredging & Inland Infra divisie in februari 2015 verhuisd naar het nieuwe pand waar alle disciplines onder één dak gehuisvest zijn. Daarmee werd de weg vrijgemaakt voor de verhuizing van de medewerkers van Dockwise en Fairmount naar Papendrecht, als onderdeel van de huisvesting van de Offshore Energy divisie. Ook deze divisie beschikt over een eigen kantoorpand op de campus. De complete verhuizingsoperatie zal in het tweede kwartaal van 2015 zijn afgerond.”

Harmonisatie

Met de invoering van de nieuwe organisatiestructuur is Boskalis gestart met de harmonisatie van diverse bedrijfsprocessen en ondersteunende systemen, waarbij het streven naar efficiëntie, goede informatievoorziening en communicatie centraal staan. “Een belangrijk onderdeel van dit proces is het op één lijn brengen van de verschillende ICT-toepassingen,” zegt Den Hartog. “We zijn inmiddels gestart met de implementatie van een nieuw ERP-systeem (Enterprise Resource Planning), ter vervanging van de diverse systemen die bij de vroegere bedrijven werden gebruikt. In dat kader zullen ook de verschillende HR-systemen, die nu nog in gebruik zijn, vervangen worden door één geïntegreerd personeelsinformatiesysteem.”

Cohesie

De activiteiten van Boskalis op het gebied van sleepdiensten en bergingswerk zijn per 1 januari ondergebracht in de divisie Towage & Salvage. “In de praktijk zal voor deze divisie niet veel veranderen,” zegt Den Hartog. Hij verwacht daarnaast niet dat de invoering van het divisiemodel tot een ‘eilandcultuur’ binnen Boskalis zal leiden. “Integendeel,” zegt hij. “De resultaten van de interne cultuurstudie, die wij voorafgaand aan dit traject hebben uitgevoerd, tonen aan dat de profielen van de medewerkers van Boskalis en de collega’s van de betreffende bedrijven sterk overeenkomen. We verwachten dat de invoering van het divisiemodel de reeds aanwezige cohesie verder kan versterken.”

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag