Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Aandeelhoudersinformatie

Wij hechten er belang aan dat de waarde van ons aandeel onze prestaties en de ontwikkeling in onze markten voldoende reflecteert. Daarom spannen we ons in om onze stakeholders zo volledig en transparant mogelijk te informeren over onze strategie en het beleid en over de daaruit voortvloeiende financiële prestaties.

Open dialoog

Wij hechten grote waarde aan transparante en regelmatige communicatie met onze stakeholders. Tot onze financiële stakeholders rekenen wij bestaande en potentiële aandeelhouders, overige kapitaalverschaffers en hun intermediairs en de media. Wij vinden het belangrijk om hen op een heldere, toegankelijke manier te informeren. Ook de grote Nederlandse en een aantal buitenlandse effectenhuizen en hun analisten die het aandeel Boskalis volgen, rekenen we tot onze financiële stakeholders. Zij streven ernaar hun klanten goed te adviseren en te informeren over ons bedrijf en de algemene ontwikkelingen in de voor ons relevante markten. Vragen van stakeholders beantwoorden wij openhartig; waar mogelijk nemen wij zelf het initiatief om belangrijke kwesties aan te kaarten. Zo nemen we proactief contact op met aandeelhouders na een belangrijke aankondiging. Met grote beleggers en analisten hebben wij regelmatig contact, onder andere door jaarlijkse bezoeken te organiseren aan project-locaties of schepen. In 2014 hebben we circa 300 meetings gehad met beleggers uit West-Europa, de Verenigde Staten, Australië en Canada, zowel tijdens roadshows en conferenties als door middel van persoonlijke gesprekken. Gesprekken met beleggers en analisten worden aan de hand van publiek beschikbare presentaties gevoerd en er wordt geen koersgevoelige informatie besproken.

Dutch Investor Relations Award

Bij de uitreiking van de Dutch IR Awards 2015 begin januari heeft Boskalis een eervolle prijs ontvangen. Martijn Schuttevâer, Directeur Investor Relations van Boskalis werd in de categorie AEX verkozen tot de beste IR professional, evenals in 2013. De Dutch IR Awards worden jaarlijks door de Nederlandse Vereniging voor Investor Relations (NEVIR) toegekend aan ondernemingen en professionals die uitblinken in het onderhouden van relaties met beleggers en analisten, door goede en duidelijke disclosure, toegankelijkheid, kennis en betrouwbaarheid.

Corporate website

Onze corporate website wordt voortdurend geactualiseerd en is een bron van informatie over onze kernactiviteiten en lopende projecten. In de rubriek Investor Relations vinden bezoekers informatie over ons aandeel en andere voor hen relevante ontwikkelingen. Hier zijn ook recente persberichten en het persberichten-archief te vinden, evenals analisten- en bedrijfspresentaties.

Informatie over het aandeel

Het maatschappelijk kapitaal van Boskalis van EUR 240 miljoen is onderverdeeld in 200 miljoen aandelen, zijnde 150 miljoen gewone aandelen en 50 miljoen cumulatief beschermingspreferente aandelen. Per 1 januari 2014 stonden er 120.265.063 gewone aandelen uit.

Bij het keuzedividend over 2013 heeft 75% van de aandeelhouders gekozen voor stockdividend. Hiervoor hebben wij op 11 juni 2014 2.672.757 nieuwe gewone aandelen uitgegeven.

Binnen de kaders en uitgangspunten van het Corporate Business Plan 2014-2016 heeft Boskalis begin 2014 de intentie uitgesproken om een inkoopprogramma eigen aandelen uit te voeren tot een maximum van 10 miljoen aandelen. Op 14 augustus 2014 is het programma van start gegaan en in de loop van het jaar zijn 629.123 aandelen ingekocht tegen een gemiddelde koers van EUR 40,76. Het programma wordt uitgevoerd onder voorbehoud van de resultaatontwikkeling en behoud van de gewenste balansverhoudingen, waarbij we een nettoschuld : EBITDA verhouding binnen een bandbreedte van 1 tot 1,5 nastreven. Voor onze aandeelhouders hechten wij belang aan een stabiel dividendbeleid. In het licht van de onzekere marktomstandigheden en het verworven belang in Fugro achten wij het prudent om het aandelen inkoopprogramma voor één jaar op te schorten.

Per saldo bestond het geplaatste kapitaal per 31 december 2014 uit 122.937.820 gewone aandelen, waarvan 629.123 gewone aandelen zijn ingekocht.Het aandeel Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is genoteerd op Euronext Amsterdam. Daarnaast maakt het aandeel onder meer deel uit van de Euronext Next 150 index en de STOXX Europe 600 Index.

Tickers: Bloomberg: BOKA:NA, Reuters: BOSN.AS

In 2014 werden circa 90 miljoen aandelen Boskalis op Euronext Amsterdam verhandeld (2013: 87 miljoen). Het gemiddelde dagelijkse handelsvolume in 2014 bedroeg ruim 354.000 aandelen. In de loop van 2014 is de koers van het aandeel met 18% gestegen van EUR 38,41 tot EUR 45,45. De marktkapitalisatie is ten opzichte van eind 2013 met 21% toegenomen tot EUR 5,59 miljard.

Aandeelhouders

Bij Boskalis zijn per 31 december 2014 de volgende aandeelhouders met een belang van 3% of meer bekend:

HAL Investments B.V.: 34,52%
Sprucegrove Investment Management Limited: 4,93%
Marathon Asset Management: 3,78%
Standard Life Investments Plc: 3,32%
Oppenheimer Funds, Inc.: 3,07%
Sarasin & Partners LLP: 3,01%

Naast deze grootaandeelhouders is naar schatting 18% van de aandelen in handen van aandeelhouders in het Verenigd Koninkrijk, 6% in Nederland, 5% in de Verenigde Staten en Canada en de rest in voornamelijk Frankrijk, Duitsland en Scandinavië.

Dividendbeleid

Het dividendbeleid van Boskalis heeft als uitgangspunt dat 40% tot 50% van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering beschikbaar wordt gesteld als dividend. Tegelijkertijd streeft Boskalis voor de langere termijn naar een stabiele ontwikkeling van het dividend. Bij de keuze voor de vorm van het dividend (in contanten en/of geheel of gedeeltelijk in aandelen) wordt rekening gehouden met de gewenste balansverhoudingen van de onderneming en de belangen van aandeelhouders.

Financiële agenda 2015

12 maart  Publicatie jaarcijfers 2014 
12 mei  Trading update eerste kwartaal 2015 
12 mei   Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
14 mei   Aandeel noteert ex-dividend 
15 mei  Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs) 
1 juni   Uiterste datum bekendmaking dividendvoorkeur 
4 juni
  
Vaststelling en publicatie van het keuzedividend aan de hand van gemiddelde beurskoersen op 2, 3 en 4 juni (na sluiting beurs)
9 juni   Betaalbaarstelling dividend en levering aandelen 
20 augustus  Publicatie halfjaarcijfers 2015 
13 november  Trading update derde kwartaal 2015 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag