Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Bericht van de voorzitter

Geachte dames en heren aandeelhouders,

Wij kijken terug op een bijzonder jaar waarin vele records zijn gebroken. Ondanks de zeer uitdagende marktomstandigheden hebben we met een omzet van EUR 3,2 miljard en een nettowinst van EUR 490 miljoen het beste jaar in de historie van ons bedrijf afgesloten. Een geweldig resultaat waaraan alle bedrijfsonderdelen hebben bijgedragen, want over de gehele linie van onze brede portefeuille is het afgelopen jaar uitstekend gepresteerd met een goede vlootbezetting en project resultaten. Daaren boven kenden we een aantal uitzonderlijke opbrengsten in de vorm van afwikkel resultaten op oude projecten bij Dredging en Salvage en annuleringsvergoedingen bij Dockwise die substantieel hebben bijgedragen aan het resultaat. Tevens zijn wij erin geslaagd de orderportefeuille met een omvang van EUR 3,3 miljard op peil te houden.

Vele hoogtepunten

Dredging & Inland Infra

In de divisie Dredging & Inland Infra is over de hele wereld hard en succesvol gewerkt aan een groot aantal projecten, waaronder de aanleg van de haven Superporto do Açu (Brazilië), het havenproject Bronka in St. Petersburg (Rusland), het SAAone project en de versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering (Nederland), het havenproject JNPT in Mumbai (India), de LNG exporthaven Ichthys (Australië), het verdiepen van het toegangskanaal naar de haven van Southampton (VK) en de landaanwinning in Incheon (Zuid-Korea).

Op het project The Base in Qatar hebben we met grens verleggende technieken een nieuwe benchmark neergezet voor het baggeren van zeer harde grond met snijkopzuigers. Daarnaast zijn we erin geslaagd het Australische Gorgon project ook contractueel goed af te ronden. Belangrijke nieuwe opdrachten waren Finger Pier 1 in Singapore, het Ruimte voor de Rivier-project IJsseldelta in Nederland, de aanleg van het kunstmatige eiland Pluit City in Indonesië en de uitbreiding van het Suezkanaal in Egypte. Daarmee ligt er een mooi fundament voor de bezetting van zowel de sleep hopperzuigers als de snijkopzuigers voor 2015.

Offshore Energy

In de Offshore Energy divisie zijn de activiteiten voor de aanleg van het West of Duddon Sands windmolenpark in de Ierse Zee succesvol afgerond, is er hard gewerkt aan het Malampaya project op de Filipijnen en zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd voor het DolWin offshore windmolenpark. Voor dit laatste project verzorgden we het transport van een omvangrijk 15.000 ton wegend platform van Dubai naar Noorwegen. In de loop van 2015 zullen wij het platform naar het windpark slepen en installeren. Eind 2014 hebben we het contract verworven voor de gedeeltelijke aanleg van het Wikinger windmolenpark in het Duitse deel van de Baltische Zee. Voor dit project zal een breed scala aan Boskalis en Dockwise materieel worden ingezet.

Het afgelopen jaar is Dockwise gestart met het omvangrijke Wheatstone project met bijna 50 transporten van China en Maleisië naar Australië. Dockwise heeft een zeer druk jaar achter de rug, met het beste resultaat in de historie van het bedrijf.

Begin 2014 hebben we de Offshore Energy divisie versterkt met de acquisitie van Fairmount - vijf zware zeeslepers die inmiddels hun weg naar klanten vinden langs de vele distributiekanalen van ons bedrijf. Het offshore materieel van Marine Services is veelvuldig ingezet bij klanten als Heerema, Saipem en Seaway Heavy Lifting en ook Subsea Services heeft een druk jaar gehad met een zeer goede bezetting van de diving support schepen.

Towage & Salvage

Op het gebied van Towage was 2014 een bijzonder jaar. In de zomer wisten wij de overeenkomst met SAAM af te ronden over de samenvoeging van onze havensleepactiviteiten in Noord- en Zuid-Amerika in de joint venture SAAM SMIT Towage. Daarnaast bereikten we op de valreep van het nieuwe jaar een overeenkomst voor de acquisitie van PB Towage door Smit Lamnalco in Australië en met Kotug voor de voorgenomen samenvoeging van onze havensleepactiviteiten in Noordwest-Europa. Deze samenwerking vormt het sluitstuk van onze Towage strategie gericht op het creëren van strategische partnerships met regionale spelers. Via de partner-ships in Smit Lamnalco, Keppel Smit Towage, SAAM SMIT Towage en de joint venture met Kotug zijn wij met meer dan 450 schepen actief in ruim 90 havens in 35 landen. Voorwaar een prachtige groep met een mooie spreiding.

Salvage kende een rustig jaar met emergency response klussen, maar is in 2014 gestart met twee prestigieuze wrakverwijderingsprojecten: een jack-up platform voor de kust van Angola en, dichter bij huis, de car carrier Baltic Ace voor de Nederlandse kust.

Veiligheid

Onze veiligheid heeft niet geleden onder de verbreding van onze activiteiten in de richting van de Offshore Energy en de uitvoering van de vele projecten. Met behulp van ons veiligheidsprogramma NINA (No Injuries No Accidents) zijn we erin geslaagd onze LTIF verder terug te dringen van 0,11 in 2013 naar 0,09 in 2014. We zijn er bijzonder trots op dat het aantal ongevallen met verzuim sinds de introductie van NINA in 2010 met ruim 85% is gedaald. Het NINA-programma is in 2014 verder uitgerold binnen de Offshore Energy divisie en Boskalis Nederland en dit jaar volgt Salvage.

Uitvoering Business Plan

Het optimaliseren van zowel de organisatie als van de processen en systemen is een belangrijk thema in het Corporate Business Plan 2014-2016. Na het eerste jaar kunnen we constateren dat er belangrijke stappen zijn gezet met de keuze voor de divisiestructuur en de inrichting ervan; de verhuizing van de Nederlandse Dockwise en Fairmount collega’s naar ons kantoor in Papendrecht; een nieuwe, aangescherpte wijze van business reporting en met de introductie van één, gestandaardiseerd ERP-systeem. Ook hebben we de nettoschuld verder teruggebracht tot ruim onder 1 maal EBITDA, ondanks de start van ons aandeleninkoop programma en het belang van 20 procent in Fugro dat we verworven hebben. Wij zijn geïnteresseerd in Fugro vanwege haar sterke marktposities in de kernactiviteiten, de goede reputatie en de natuurlijke fit met onze activiteiten.

Vooruitblik

Als de afgelopen jaren ons iets hebben geleerd, dan is het wel dat de voorspelbaarheid van ontwikkelingen steeds lastiger is geworden. Kijk naar de roller coaster van het afgelopen jaar - naar de koers van de Amerikaanse dollar, Zwitserse frank en euro, naar de kolenprijs, naar de roebel, naar de staalprijs en last but not least naar de olieprijs. Een prijs van tussen de 50 en 60 dollar per vat ruwe olie had niemand een jaar geleden voor mogelijk geacht. Het plaatst ons bedrijf in een wezenlijk andere business environment, zeker waar het de offshore sector betreft. Maar ook de investeringen in infrastructuur in de van olie-export afhankelijke economieën staan erdoor onder druk; in Rusland, in Brazilië, in Nigeria en in het Midden-Oosten. Naast bedreigingen ontstaan er echter ook kansen, voor de acquisitie van interessante schepen en zelfs bedrijven. Kansen die we met de nodige voorzichtigheid zullen wegen, want we willen graag gezond blijven.

Namens de Raad van Bestuur wil ik alle collega’s danken voor de enorme inzet die zij ook in 2014 hebben getoond en dank ik onze klanten, partners en aandeelhouders voor het in ons gestelde vertrouwen.

Peter Berdowski

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag