Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Kerncijfers

(In miljoenen EUR, tenzij anders vermeld)*   2014   2013 
Omzet   3.167   3.144
Orderportefeuille   3.286   3.323
         
EBITDA   945,9   757,2
Nettoresultaat van strategische deelnemingen   56,4   63,7
Bedrijfsresultaat   652,3   463,4
Nettowinst   490,3   365,7
         
Nettogroepswinst   492,2   365,3
Afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen   293,5   293,8
Cashflow   785,7   659,1
         
Eigen vermogen   3.152   2.525
         
Aantal medewerkers   8.446   8.459
         
KENGETALLEN (in procenten)        
Bedrijfsresultaat in % van de omzet   20,6   14,7
Rentabiliteit ge├»nvesteerd vermogen   13,8   13,0
Rentabiliteit eigen vermogen   17,3   16,5
Solvabiliteit   53,4   47,6
         
GEGEVENS PER AANDEEL (in EUR)        
Winst   4,03   3,09
Dividend   1,60   1,24
Cashflow   6,46   5,56

*

 
M.i.v. 1 januari 2014 past Boskalis IFRS11 toe, hetgeen consequenties heeft voor de wijze waarop strategische deelnemingen worden verantwoord. De 2013 vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast. Zie de begrippenlijst voor een uitleg van de gehanteerde begrippen.

INFORMATIE OVER HET AANDEEL   2014   2013
(Aandelenkoers in EUR)        
Hoog   47,18   38,58
Laag   33,71   26,92
Slot per einde jaar   45,45   38,41
Gemiddeld dagelijks handelsvolume   354.053   336.227
Aantal uitgegeven gewone aandelen per einde jaar (x 1.000)   122.938   120.265
Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (x 1.000)   121.606   118.445
Marktkapitalisatie per einde jaar (in miljarden EUR)   5,588   4,619

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag