Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Onze stakeholders

Door een dialoog met onze stakeholders aan te gaan krijgen we een goed beeld van hun informatiebehoefte en belangen en creëren we wederzijds bewustzijn en begrip.

Selectie

We rekenen die groepen of personen tot onze stakeholders die significante gevolgen ondervinden van onze activiteiten of die onze organisatiestrategie kunnen beïnvloeden. Dit heeft geleid tot een selectie van onze stakeholders zoals weergegeven in het overzicht in dit hoofdstuk.

Dialoog en invloed

De dialoog met onze stakeholders over wederzijdse behoeftes en belangen is een van de bouwstenen van ons CSR-beleid. We kiezen voor een combinatie van formeel en informeel overleg. De frequentie hiervan varieert.

Cross sectorale partnerschappen

Boskalis kent een groot aantal cross sectorale partnerschappen waarvan de belangrijkste zijn:
  • Stichting Ecoshape, een partnerschap met overheden, kennis­instituten, ondernemingen en een NGO, waarin Boskalis in de afgelopen zeven jaar € 3.250.000 heeft geïnvesteerd in het Building with Nature programma. (Zie tevens pagina’s 53-57 in dit verslag.)
  • Partnerschappen met Van Voorden, Vosta, Allard en Magotteaux waarmee cradle-to-cradle ketens zijn ingericht voor versleten waaiers, baggerpompen en snijkoptanden waarmee ruim 2,7 miljoen kilo materiaal is gerecycled. (Zie tevens pagina’s 62-63 in dit verslag.)
  • Partnerschap met Van Beelen voor het recyclen van versleten baggerleidingen. (Zie tevens pagina 60 in dit verslag.)
  • Partnerschap met SkyNRG voor de afname van biodiesel voor ons vrachtwagenpark in Nederland. (Zie tevens pagina 59 in dit verslag.)
  • Partnerschap met SeaNRG, een zusterinstituut van SkyNRG, dat we begin 2015 zijn gestart. SeaNRG richt zich op de ontwikkeling van een ‘drop-in’ biobrandstof voor de scheepvaart die aan de hoogste duurzaamheidseisen dient te voldoen. Er liggen plannen om gezamenlijk een pilotproject op te starten.
  • Partnerschap met een werf in Mexico, Ensenada waarbij we middels een intensieve samenwerking kennis hebben ingebracht om de werf te laten voldoen aan onze eisen ten aanzien van het duurzaam slopen van onze schepen. De NGO Shipbreaking Platform heeft op onze uitnodiging in december 2014 een bezoek aan de werf gebracht. (Zie tevens pagina’s 6-7 in dit verslag.)
  • Partnerschap met NGO Stichting de Noordzee waarbij we hoofdsponsor zijn in de Boskalis Beach Cleanup Tour (zie tevens pagina 47 in dit verslag). Daarnaast bestaan er diverse samenwerkingsverbanden met onderwijsinstellingen, kennisinstituten en leveranciers en wordt er op lokaal niveau met NGO’s samengewerkt in onder andere Nigeria, Kenia en Zuid-Afrika.

 

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag