Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Thematekst: Duurzaam ontmantelen naar een hoger niveau in Mexico

Toen er in Mexico drie snijkopzuigers ontmanteld moesten worden, vond Boskalis een lokale werf die bereid was om de bedrijfsprocessen zodanig aan te passen dat aan de eisen van Boskalis werd voldaan.

Als wordt besloten om materieel te ontmantelen, hecht Boskalis grote waarde aan een werf en ontmantelingsproces die voldoen aan internationale milieuvoorschriften. Bovendien gaat Boskalis in haar sloopbeleid verder dan bestaande wet- en regelgeving. Daarvoor is Boskalis door het NGO Shipbreaking Platform erkend als koploper in de bedrijfstak. Aangezien Boskalis wereldwijd actief is, moet het over ontmantelingsmogelijkheden beschikken in verschillende regio’s over de hele wereld. Hoewel er stemmen opgaan dat oude schepen voor de sloop naar specifieke werven zouden moeten worden gebracht, is dit niet altijd praktisch uitvoerbaar, financieel haalbaar of vanuit milieuoogpunt een verantwoorde keuze. Zo levert het transport van niet-zelfvarende schepen van de Mexicaanse westkust naar Europa zoveel kosten en CO2-emissies op, dat het simpelweg geen aanvaardbaar alternatief is.

Een duurzame werf realiseren in Mexico

Toen drie snijkopzuigers van Boskalis aan de westkust van Mexico gesloopt moesten worden, ging Boskalis op zoek naar een geschikte werf. Het werd al snel duidelijk dat er aan de Stille Oceaan kust van het Amerikaanse continent geen geschikte werven waren die een schip konden slopen op een duurzame manier, in overeenstemming met de conventie van Hongkong en de normen van Boskalis. Over dit dilemma werd contact opgenomen met de NGO Shipbreaking Platform en besloten werd dat Boskalis op zoek zou gaan naar een werf die geschikt gemaakt zou kunnen worden om aan die normen te gaan voldoen. Na een aantal mogelijke werven te hebben bezocht, besloten lokale deskundigen van Boskalis te kiezen voor de werf ISP/Amaya Curiel, gevestigd in Ensenada op het Baja­schiereiland.

Roberto Curiel, eigenaar van de werf: “Onze werf was pas twee jaar oud toen we in 2013 werden benaderd door Boskalis om hun schepen te ontmantelen. We hadden belangstelling voor nieuwe mogelijkheden en we waren bereid verbeteringen aan te brengen. De eerste eis van Boskalis was dat de werf moest beschikken over een groot verhard oppervlak, en dat hadden we al in de vorm van een betonnen droogdok voor reparaties. De tweede eis was dat de werf toe moest staan dat deskundigen van Boskalis toezicht zouden houden op de ontmanteling.” Boskalis heeft het classificatiebureau Germanischer Lloyd opdracht gegeven voor een onafhankelijke audit. Vervolgens is in 2014 een proefproject uitgevoerd met de ontmanteling van de Para en de Mercurius. Op basis van de ervaringen met deze twee schepen zijn de ontmantelingsprocedures nog verder aangescherpt.

In december 2014, tijdens het slopen van de snijkopzuiger Amstel, heeft Merijn Hougee, bestuurslid van de NGO Shipbreaking Platform, samen met vertegenwoordigers van Boskalis een bezoek gebracht aan de werf en een ontmoeting gehad met Roberto Curiel en vertegenwoordigers van de Universiteit van Baja California.

Alberto Prado, Fleet Manager van Boskalis verklaart: “Zorgvuldige voorbereiding van een schip is van vitaal belang voor een duurzame ontmanteling. Niemand kent ons materieel beter dan Boskalis zelf, en door onze kennis te delen dragen we bij aan een succesvolle ontmanteling. Het is standaardbeleid dat we voor alle schepen een inventaris maken van gevaarlijke stoffen, een Inventory of Hazardous Materials (IHM). In het geval van de Amstel hebben we ook besloten om de gevaarlijke stoffen zelf te verwijderen en hebben we alle olie- en brandstoftanks gereinigd voordat het schip naar Ensenada werd gesleept. Ook hebben we onderdelen van het schip gehaald die hergebruikt konden worden op andere schepen van de Boskalis-vloot. Toen het schip eenmaal in dok lag, hebben twee van onze technische inspecteurs ter plaatse de werkzaamheden gevolgd. Gedurende die periode hebben we suggesties gedaan voor verbeteringen in het ontmantelingsproces, die vaak van procedurele aard waren.”

Roberto: “Boskalis wilde het werk door derden laten certificeren. Hoewel we gewend waren om te werken met certificatie van lokale overheden, waren de eisen van Boskalis strenger. Daarom zijn er wetenschappers van de afdeling Marine Science van de Universiteit van Baja California ingeschakeld voor het monitoren van de lucht-, water- en bodemkwaliteit en de verwerking van gevaarlijke stoffen.”

Merijn: “De manier waarop de ontmanteling is uitgevoerd, is een bewijs dat Boskalis zeer veel waarde hecht aan naleving van de internationale conventies met betrekking tot hergebruik. De technische inspecteurs van Boskalis ter plaatse hebben zich tot het uiterste ingezet om een schoon en veilig hergebruik van de scheepsmaterialen te realiseren. Ze hebben abstracte principes vertaald in praktische toepassingen en veel tijd geïnvesteerd om aan de andere kant van de wereld een werf met een droogdok te vinden dat duidelijk de potentie had om te gaan voldoen aan de hoogste internationale normen. Ik wil Boskalis stimuleren om hun kennis te delen om zo de werf te helpen zich te ontwikkelen en transparant te communiceren over hun duurzaam ontmantelingsproces. Zo geven ze de maritieme bedrijfstak het goede voorbeeld. Uiteindelijk zal dat helpen de traditioneel “vuile” scheepssloperijen om te vormen tot een bedrijfstak met een positief imago waarin materialen worden hergebruikt.”

Het goede voorbeeld geven

Roberto: “Verandering roept altijd weerstand op. Dat is de natuur van de mens. Boskalis heeft twee ingenieurs naar ons toegestuurd om toezicht te houden op het werk. Ze waren uiterst toegewijd en hadden zeer veel aandacht voor naleving van de internationale principes. In het begin riep dat wel eens spanningen op bij onze medewerkers, maar de mensen van Boskalis stonden open voor een gesprek en wilden graag uitleggen waarom bepaalde dingen moesten gebeuren. Dat waren constructieve gesprekken. De samenwerking met Boskalis heeft ons milieubewustzijn versterkt. Ook hebben we ervaring opgedaan met het werken op een andere, meer verantwoordelijke manier. De hele wereld gaat steeds verantwoordelijker om met het milieu. In ons land willen we daarmee voorop lopen. Ik verwacht dat het op den duur die kant opgaat in de bedrijfstak, met meer toezicht en beperkingen, en zo hoort het ook. Boskalis heeft ons de mogelijkheid geboden onze bedrijfsvoering te verbeteren door kennis te delen en ons te laten zien hoe het in de rest van de wereld toegaat.”

Martijn Schuttevâer, Director Corporate Communications van Boskalis: “Toen we besloten om onze schepen te laten ontmantelen door de werf Amaya Curiel, wisten we dat de werf niet voldeed aan al onze eisen. De potentie van de werf en de inzet van de eigenaar gaven echter de doorslag. Ik ben blij dat we met de NGO Shipbreaking Platform hebben kunnen delen wat we in Mexico hebben bereikt.”

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag