Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Risico’s en kansen in de keten

Effectief beheer van zowel risico’s als kansen is essentieel voor het succesvol uitvoeren van onze strategie. Het identificeren, kwantificeren en bewaken van risico’s en kansen hebben we, met name ten aanzien van de voorbereiding en uitvoering van projecten, geborgd en wordt centraal vanuit het hoofdkantoor in Papendrecht aangestuurd. Een uitgebreide beschrijving van het risicomanagement en de beheersprocessen ten aanzien van de belangrijkste strategische, operationele en financiële risico’s is te vinden in ons Jaarverslag 2014, op pagina’s 49-54. Hieronder geven we aan hoe we de voornaamste sociale en milieu-risico’s in onze keten mitigeren. Meer informatie treft u bovendien aan op onze corporate website boskalis.com/csr.

Veiligheid

Onze werkzaamheden hebben een relatief hoog veiligheidsrisicoprofiel. Veiligheid voor onze medewerkers en onderaannemers is een kernwaarde. Onze centrale doelstelling is No Injuries No Accidents dat we met ons vooruitstrevende veiligheidsprogramma NINA willen realiseren.

Lees meer: Hoofdstuk - Veiligheid

Gekwalificeerd personeel

Onze industrie vereist (hoog-) gekwalificeerde medewerkers en ervaren professionals. We nemen maatregelen om hen te werven en te behouden en geven hen mogelijkheden zich te ontplooien.

Voor meer informatie: Hoofdstuk: Ontplooiing welzijn medewerkers

Impact on local communities

Onze werkzaamheden kunnen invloed hebben op de lokale gemeenschappen. We besteden ruim aandacht aan omgevingsmanagement, stimuleren lokale sponsoring en schakelen waar mogelijk lokale werknemers, onderaannemers en toeleveranciers in bij het beheersen van deze invloeden.

Voor meer informatie: Hoofdstukken – Investeringen in de maatschappij

Omkoping en corruptie

We accepteren, betalen of vragen geen steekpenningen of andere gunsten met als doel oneigenlijke zakelijke, financiële of persoonlijke voordelen te behalen of te verlenen. In onze eigen maar ook in onze Gedragscode voor Toeleveranciers wordt hier aandacht aan besteed.

Voor meer informatie: Hoofdstukken – Corporate Governance & Onze toeleveranciers

Mensenrechten en kinderarbeid

Wij zijn van mening dat onze activiteiten kansen bieden om de leefomstandigheden en het welzijn van de samenlevingen waarin wij actief zijn, te verbeteren. Wij ondersteunen de fundamentele mensenrechten zoals deze zijn opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN. In onze eigen maar ook in onze Gedragscode voor Toeleveranciers wordt hier aandacht aan besteed.

Voor meer informatie: Hoofdstukken – Corporate Governance en Onze toeleveranciers

Emissies en energieverbruik

Al dan niet samen met leveranciers, branche-organisaties, kennisinstituten en NGO’s blijven we ons inspannen voor milieuvriendelijke werkmethodes, geavanceerde monitoringstechnieken en milieuvriendelijk en energiezuinig materieel om emissies en energieverbruik te reduceren.

Voor meer informatie: Hoofstuk – Milieuvriendelijk materieel

Behoud biodiversiteit en ecosystemen

We staan in de markt bekend om onze milieu-expertise. Als onze klanten het besluit hebben genomen tot de aanleg van maritieme infrastructuur kunnen wij actief bijdragen aan een zo duurzaam mogelijke realisatie. Met onze eco-engineering oplossingen realiseren we gedeelde waarde voor onze klanten, het milieu en de maatschappij.

Voor meer informatie: Hoofdstukken Eco-engineering & Thematekst: Building with Nature in Indonesië

Verantwoord watergebruik

We gaan verantwoord om met ballastwater. In 2014 zijn bij Dockwise twee pilots gestart met innovatieve behandelingssystemen. In een volgend CSR-verslag zullen wij daar nader over rapporteren.

Voor meer informatie: Hoofdstuk – Milieuvriendelijk materieel/Verantwoord watergebruik

Afval

Waar mogelijk passen we recycling in onze keten toe. Voorbeelden zijn de recycling van versleten pomphuizen, waaiers, snijkoptanden en drijvende baggerleidingen. Voor ons duurzame sloopprogramma zijn we in 2013 onderscheiden door de NGO Shipbreaking Platform.

Voor meer informatie: Hoofdstuk – Milieuvriendelijk materieel/Verantwoord watergebruik & Thematekst: Cradle-to-cradle oplossingen

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag