Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Impact in de keten

Met de waardeketen van Porter geven wij aan over welk deel van de keten wij zeggenschap hebben en waar onze impact materieel is. In de primaire processen maken wij onderscheid tussen drie fases met een verschillende impact op mens, milieu en maatschappij:

Initiatief/Ontwerp/Tender fase

Door vroegtijdig bij een project of contract betrokken te raken kunnen we samen met de klant een zo duurzaam mogelijk ontwerp maken en werkmethodes kiezen die optimaal aansluiten bij de technische eisen en voorgeschreven milieueisen. We brengen bij onze Dredging en Offshore Energy activiteiten onze (eco)-engineering expertise in voor een optimale inpassing in de natuurlijke omgeving waarbij we de belangen meenemen van alle stakeholders.

Uitvoeringsfase

In deze fase is de impact van ons werk op mens, milieu en maatschappij het grootst. We maken het onze stakeholders mogelijk hun horizon te verbreden en creëren economische waarde door de aanleg en het onderhoud van havens en vaarwegen, offshore dienstverlening en sleepdiensten. Met onze landaanwinningsactiviteiten scheppen we ruimte voor wonen, werken en recreatie. Onze kust- en oeververdedigingsactiviteiten zorgen voor bescherming tegen overstromingen. Onze wrak­opruiming, bergings- en reddingswerkzaamheden dragen bij aan veiligheid van mensen en een schoner milieu. Daarnaast kennen ons werkzaamheden een relatief hoog veiligheidsrisicoprofiel en heeft de uitvoering impact op lokale gemeenschappen. Ons materieel veroorzaakt emissies en een deel van ons werkgebied bevindt zich in ecologisch kwetsbare gebieden. Hoe wij met risico’s omgaan en deze mitigeren leest u in de paragraaf ‘risico’s en kansen in de keten’ in dit hoofdstuk.

Mobilisatie/demobilisatiefase

Het materieel dat we inzetten op onze projecten moet soms van grote afstand worden gemobiliseerd, bijvoorbeeld van Europa naar Zuid-Amerika, en na a.oop weer gedemobiliseerd. Door een efficiënt logistiek proces verminderen wij het brandstofverbruik en de bijbehorende milieubelasting en realiseren wij tevens een kostenbesparing. Tevens is onze logistieke operatie erop gericht dit zo veilig mogelijk te doen. De wereldwijde operationele activiteiten van Boskalis hebben tot gevolg dat schepen door risicogebieden zoals de Golf van Aden of de Indische Oceaan moeten varen. Met name de vaartuigen van Dockwise zijn zeer kwetsbaar voor piraterij door hun halfafzinkbare ontwerp en bijbehorende eigenschappen; hierdoor kunnen piraten relatief gemakkelijk aan boord komen. Om de bemanning, vracht en vaartuigen van Dockwise te beschermen tijdens de doorvaart door risicogebieden besloot het management van Dockwise in 2011 om gewapende bescherming te bieden als extra maatregel ter voorkoming van piraterij. De maatregelen bestaan onder andere uit het mee laten varen van goed getrainde gewapende mariniers van de Koninklijke Marine (zogenaamde Vessel Protection Detachments - VPD’s) aan boord van de schepen. In 2014 maakte Dockwise 23 doorvaarten door risicogebieden waarbij het werd bijgestaan door VPD’s.

De impact in de keten van onze secundaire processen beschrijven wij in de volgende hoofdstukken.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag