Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Thematekst: Veiligheid is een gedeelde zorg

Boskalis werkt sinds 2007 aan de metamorfose van Harderwijk. Bedrijvigheid en industrie in het hart van de stad maken plaats voor wonen, winkelen en recreëren direct aan het Ijsselmeer. Het dolfinarium, trekpleister van Harderwijk, ligt midden in het te ontwikkelen gebied maar blijft goed bereikbaar voor de één miljoen bezoekers per jaar. Gezien de locatie en de omstandigheden is veiligheid en omgevingsmanagement een belangrijk thema in dit grootschalige werk.

Duurzaam in eigen werk en in de keten

Kees de Boer: “We voeren het project in Harderwijk uit op een zo duurzaam mogelijke manier. Grondstromen en de bodemsanering hebben we zo ontworpen dat ze leiden tot zo min mogelijk transport. We zetten voor de bodemsanering onze Beaudredge in. deze grote hydraulische machine kan schoon zand opzuigen op een diepte van 7 meter. dat zand storten we bovenop de vervuilde asbestlaag die daardoor vanzelf naar beneden zakt. dat is een veiligere en duurzamere wijze van saneren in vergelijking met het alternatief, waarbij we de vervuilde grond oppakken en vervoeren naar een andere plek en schone grond aanvoeren van elders.”

Boskalis projectmanager Kees de Boer: “Via een klankbordgroep, een website en nieuwsbrieven informeren we een grote groep betrokkenen over de voortgang van het werk. Aandacht voor veiligheid is hierbij altijd een onderwerp. Ook naar onze onderaannemers voelen we de verantwoorde­lijkheid om dit steeds onder de aandacht te brengen.”

Veiligheid continu concreet maken

Al in 2010 is een sessie belegd met opdrachtgevers en onderaannemers over veiligheid. “We hebben het toen met elkaar gehad over onze NINA­-waarden en -regels en hoe we die hier concreet kunnen maken”, vertelt De Boer. “Het project loopt al vanaf 2007 en is door onder andere de crisis vertraagd. Door de lange looptijd wisselde ook de samenstelling van teams die aan het project werken, bij ons en bij onderaannemers. Om de aandacht voor het onderwerp vast te houden, is begin 2014 opnieuw een NINA-startup georganiseerd, in nauwe samenwerking met het Dolfinarium. Hiervoor hebben we alle onderaannemers uitgenodigd, veelal MKB-bedrijven uit de regio.”

Veilig aan het werk

De Boer: “De manier waarop het Dolfinarium met risico´s omgaat, vertoont veel overeenkomsten met hoe wij dat doen. Tijdens de NINA-dag hebben dierentrainers dat laten zien; in de kern gaat het altijd om bewustwording en voorbereiding. Die boodschap is bij medewerkers en onderaannemers goed overgekomen. We hebben prima gesprekken gevoerd met elkaar. De aandacht voor veiligheid en onze NINA-filosofie neem je daarna mee. Wij willen dat onderaannemers ook ons aanspreken op veiligheid. En dat ze het andersom van ons accepteren dat wij hen erop aanspreken. Zo’n sessie werkt daar in positieve zin aan mee. We merken echt dat mensen proactiever zijn. Een voorbeeld: we weten dat de bodem die wij gaan saneren explosieven kan bevatten. Daar hebben wij een procedure voor. Maar medewerkers stellen zich nu actiever op en komen uit zichzelf naar ons toe met vragen. Ze willen goed geïnformeerd zijn, omdat ze beseffen hoe belangrijk dit is voor ieders veiligheid.”

In gesprek met de omgeving

Het onderwerp veiligheid komt ook steevast aan de orde in gesprekken met andere groepen stakeholders, zoals met de klankbordgroep en de plaatselijke watersportvereniging. De Boer: “We zijn nu aan het werk bij het oude industrieterrein, waar de zeer actieve watersportvereniging een jachthaven heeft. Met de leden zitten we wekelijks aan tafel. We lichten hen goed voor over het project en de veiligheid, omdat zij gebruik moeten maken van onze “bouwweg”. Op de plek waar de zeil- en plezierboten de jachthaven in- en uitvaren, zijn wij bezig met de aanleg van de nieuwe jachthaven. Voor de veiligheid van de bemanning en voor onze mede­werkers, hebben we met elkaar strikte verkeersregels afgesproken.” Omwonenden en ondernemers willen voldoende parkeergelegenheid tijdens de werkzaamheden. Op de boulevard, die moet worden gerenoveerd, bevindt zich nu een groot parkeerterrein. Dat gaat op den duur plaatsmaken voor parkeergarages. Boskalis heeft voorgesteld de werkzaamheden zo te faseren dat er op elk moment ruimte blijft om te parkeren. “We hebben goed uitgelegd welke gevaren er bij onze werkzaamheden op zo’n centrale, druk bezochte plek komen kijken en hoe we alles zo veilig mogelijk aanpakken.”

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag