Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Thematekst: Veilige arbeidsomstandigheden in Qatar

Boskalis heeft in 2014 opnieuw veiliger gewerkt dan ooit tevoren. dat is mede te danken aan NINA, het veiligheidsprogramma dat zich richt op het vergroten van het veiligheids bewustzijn bij medewerkers én onderaannemers. jaarlijks neemt Boskalis meer dan honderd kleine en grote projecten ter hand. Het succes van NINA is en blijft afhankelijk van de manier waarop het veiligheidsprogramma op al die projecten wordt opgepakt en ingevuld. Een goede start-up meeting is een onmisbaar ingrediënt van het NINA programma en helpt de projectmedewerkers te motiveren en op één lijn te krijgen.

Een bijzonder project

Een ‘dubbele’ start-up meeting vond plaats in het kader van de baggerwerkzaamheden die worden uitgevoerd aan de oostkust van Qatar. Dit bijzondere project omvat het verdiepen en verbreden van een navigatiekanaal, met een lengte van bijna dertig kilometer, en de aanleg van drie eilanden waarvan twee met toegangskanalen. Eind 2013 zijn de voorbereidingen gestart voor het werk, dat meer dan anderhalf jaar in beslag zal nemen. In totaal wordt een volume van ruim 6,1 miljoen m3 gebaggerd en afgevoerd.

Uitdagende werkomstandigheden

Projectleider Anne Jan Fokkema en zijn team staan voor een forse uitdaging. Het grootste deel van het werk bestaat uit het baggeren van keihard rotsmateriaal. Voor dat deel van het project worden de snijkopzuigers Taurus II en Phoenix ingezet, voorzien van een nieuwe, in eigen beheer ontwikkelde snijkop, die de strong rock cutter is gedoopt. Ondanks de inzet van deze technische innovatie zullen er naar verwachting ongeveer 150.000 snijkoptanden nodig zijn om de harde grond te verwijderen.

Op het project in Qatar worden hitte en de daaruit voortvloeiende oververmoeidheid als grote risico’s gezien. “Op bepaalde delen van het traject zullen de tanden van de snijkop zeer frequent verwisseld moeten worden. Dat levert zware werkomstandig­heden op. En zeker bij een zomerse hitte, met temperaturen tot soms wel 50 graden Celsius, kan dat ook veiligheidsrisico’s met zich meebrengen,” zegt Anne Jan. “Bovendien brengen de dagelijkse wisselingen van de bemanning soms lange reistijden met zich mee. Een van de NINA regels is dat we van onze mensen vragen fit for duty op het werk te verschijnen.”

Dialoog

“Tijdens de eerste NINA start-up meeting in Papendrecht realiseerden we ons dat er op dit project een grote mate van veiligheidsbewustzijn nodig zou zijn, ook bij de medewerkers van onze onderaannemers. Daarom hebben we ons bewust geconcentreerd op het formuleren van een algemene NINA­-doelstelling, die onder meer safe production by creating a safe and enjoyable workplace inhield.” Na de toelichting werd ook besloten om, eenmaal op site in Qatar, een tweede NINA start-up sessie te gaan organiseren, samen met de projectmedewerkers. “De mensen die het werk moeten doen komen vaak met uitstekende oplossingen om risico’s te verkleinen,” zegt Anne Jan. “Het van meet af aan betrekken van de medewerkers bij dit soort dilemma’s is onontbeerlijk voor de motivatie en dus voor een succesvol NINA-traject.”

Veilige werkomstandigheden voor alle betrokkenen

De vraag hoe de algemeen geformuleerde NINA-doelstelling ook echt zou kunnen worden bereikt, werd in Qatar begin februari besproken tijdens de meer praktijkgerichte tweede start-up meeting. “Tijdens die vervolgsessie hebben de projectleiding, de kapiteins en de chief engineers van de Taurus II en de Phoenix samen oplossingen bedacht en werkafspraken gemaakt om de uitdagende omstandigheden in Qatar het hoofd te bieden,” zegt Amit Walia, SHE-Q representatieve van de area Midden-Oosten. Tijdens de sessie werden de grootste risico’s van het project benoemd zoals de hitte, de bemanningswisselingen (van en aan boord gaan) en het werken in ondiep water. Werkmethodes en oplossingen werden vastgesteld en procedures ontwikkeld om de benoemde risico’s te verkleinen. “In samenspraak met de project­medewerkers werd een beat the heat campagne opgezet met verschillende maatregelen zoals de implementatie van een hitte index plus instructies wanneer bepaalde werkzaamheden niet langer veilig kunnen worden verricht en dienen te worden uitgesteld. Tevens hebben we koelvesten geïntroduceerd voor gebruik in de machinekamer en worden speciale supplementen uitgedeeld die aan het drinkwater kunnen worden toegevoegd om uitdroging te voorkomen.” Tevens werd het gebruik van SHOC-kaarten (zie pagina 34 in dit verslag) gestimuleerd en ook op andere terreinen ontwikkelde het team samen concrete manieren om veilig en prettig te kunnen werken.

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag