Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Strenghten

Deze strategische pijler is met name gericht op Dredging & Inland Infra en Towage & Salvage. Deze twee activiteiten richten zich op omvangrijke en structureel groeiende marktsegmenten. Voor de korte termijn verwachten wij dat het groeitempo echter laag zal liggen. Daarenboven is het groeipotentieel voor Boskalis bij Dredging beperkt door het hoge marktaandeel in een sterk geconsolideerde baggermarkt.

Dredging & Inland Infra

Boskalis heeft in de baggermarkt een zeer sterke, wereldwijde aanwezigheid met een moderne, veelzijdige vloot. Dit stelt Boskalis goed in staat in te spelen op kansen in de markt. Met relatief beperkte (vervangings)investeringen kan Boskalis haar marktpositie behouden en waar zinvol uitbouwen. Vanaf het begin van de Business Plan periode 2014-2016 betreft het hier een vervangings-investering in een megacutter, twee 4.500 m3 hoppers en een nieuwe jumbo backhoe.

Resultaten:

Op het gebied van het materieel heeft Boskalis zowel medio 2014 als begin 2015 een middelgrote hopper met een capaciteit van 4.500 m³ in de vaart genomen en wordt volop gebouwd aan de megacutter. Verder heeft Boskalis het afgelopen jaar het omvang-rijke contract voor de uitbreiding van het Suezkanaal onder competitieve omstandigheden verkregen, evenals recent het project Pluit City voor de kust van Jakarta in Indonesië. Bij Inland Infra hebben we de wegonderhoudsactiviteiten van De Jong verkocht, waarmee we tonen een actief en dynamisch portfoliobeleid te voeren.

Towage & Salvage

Vanuit het Corporate Business Plan ligt bij Harbour Towage de nadruk op het verder ontwikkelen en opbouwen van regionale partnerships. Tevens is de aandacht gericht op een efficiënte kosten- en kapitaal structuur. De terminalactiviteiten van Smit Lamnalco leveren een belangrijke bijdrage aan de groei van deze activiteiten. Boskalis investeert in deze partnerships naar gelang de kansen zich aandienen. Voor Salvage wordt het wereldwijde netwerk van de groep ingezet voor de emergency response activiteiten. Ook worden de engineering, contract- en risicomanagement expertise van Boskalis aangewend bij het opruimen van wrakken.

Resultaten: 

In het afgelopen jaar zijn grote stappen gezet bij de verdere uitrol van het joint venture model voor Towage. Zo is de joint venture met SAAM tot stand gebracht voor de regio Noord- en Zuid-Amerika, heeft Smit Lamnalco de op één na grootste speler in Australië, PB Towage, overgenomen en is een voorgenomen joint venture aangekondigd voor de gezamenlijke Europese havensleepactiviteiten van Kotug en SMIT. Op pagina’s 28 en 29 wordt in detail stilgestaan bij de towage joint ventures.

Organisatie

De pijler Strengthen is verder gericht op stroomlijning van de organisatie om de focus op de business te versterken. Er is een nieuwe organisatiestructuur neergezet met drie divisies, elk met eigen operationele ondersteunende functies, zoals engineering, fleet management en crewing. De divisies hebben bedrijfsspecifieke kenmerken en succesfactoren:

  • Dredging & Inland Infra
  • Offshore Energy
  • Towage & Salvage

Resultaten:
Het nieuwe divisiemodel is per 1 januari 2015 van kracht geworden en de implementatie verloopt voorspoedig. Met dit model en de harmonisatie van systemen is een belangrijk fundament gelegd voor bestendige groei. De diverse stappen worden in detail beschreven in de thematekst op pagina’s 18 en 19.

Belang Fugro

Boskalis is de Business Plan periode 2014-2016 ingegaan met een solide balans en een gezonde kasstroom. Deze uitgangs positie geeft investeringsruimte, maar biedt ons ook de mogelijkheid in te spelen op interessante kansen in de markt. Tegen deze achtergrond heeft Boskalis eind 2014 een belang genomen in Fugro dat inmiddels 20 procent bedraagt. De strategie van Boskalis is gericht op de offshore- en (maritieme) infrastructuurmarkten, gebruikmakend van de combinatie van hoogwaardige kennis en maritieme assets. De activiteiten van Fugro sluiten hier uitstekend op aan. De twee bedrijven hebben veel gemeen op het gebied van assets, kennis, kapitaalintensiteit, wereldwijde spreiding, klantenbestand en zijn beiden mondiaal leidend in nichemarkten. Wij onderschrijven de strategie van Fugro zoals die in november 2014 is aangescherpt en hebben recentelijk nog meegedeeld dat het belang geen opmaat is tot het uitbrengen van een bod.

Tot slot

Voor de bestaande activiteiten wordt voor 2015 en 2016 een totaal investeringsprogramma voorzien van circa EUR 500 miljoen, exclusief acquisities. Dit ligt in lijn met de afschrijvingen. Een gezonde balans is noodzakelijk, waarbij we streven naar een verhouding nettoschuld : EBITDA binnen een bandbreedte van 1 tot 1,5. Voor onze aandeelhouders hechten wij belang aan een stabiel dividendbeleid. In het licht van de onzekere marktomstandigheden en het verworven belang in Fugro achten wij het prudent om het aandelen inkoopprogramma voor één jaar op te schorten.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag