Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Expand

De pijler Expand van onze strategie is met name gericht op de activiteit Offshore Energy. Ondanks de vigerende omstandigheden in de olie- en gassector, met relatief lage olieprijzen en een geringe bereidheid bij klanten tot grote investeringen in nieuwe offshore projecten, biedt dit marktsegment op termijn volop kansen. Ook in een markt die zich op de korte termijn als uitdagend kenmerkt, zijn er kansen, zoals met anticyclische investeringen of acquisities. Door de overnames van SMIT, Dockwise en Fairmount is Boskalis uitstekend in staat klanten in de offshore energiesector onder steeds complexere omstandigheden wereldwijd te bedienen met mensen en eigen materieel. Bovendien is het mogelijk versneld invulling te geven aan de strategische ambitie om geïntegreerde Transport, Logistiek & Installatie (TL&I) projecten uit te voeren (zie figuur 5). De combinatie van schepen met de ervaring op het gebied van projectmanagement en de engineering kennis van Boskalis maken dit mogelijk.

Transport

Boskalis heeft een sterke positie in zwaar maritiem droog transport, voor onder meer extreem zware offshore platformen en FPSO’s (Floating Production Storage Offloading schepen). Vanuit het Corporate Business Plan 2014-2016 is het onze ambitie om deze marktpositie uit te breiden met assets die het brede portfolio van Boskalis van nat slepen tot droog transport verder versterken.

Resultaten: 
Begin 2014 is in het kader van de Expand-strategie Fairmount, met vijf grote zeeslepers, overgenomen. Hiermee is onze positie op het gebied van nat slepen uitgebouwd. Begin 2015 is de White Marlin in de vaart genomen, een nieuw type I schip van Dockwise met een capaciteit van 72.000 ton. In 2014 heeft Dockwise een recordjaar gehad met diverse spraakmakende grote transporten.

Logistiek

Boskalis ziet groeimogelijkheden in met name onshore ontwikkelingen op afgelegen locaties. Wereldwijd is hier behoefte aan logistieke dienstverlening op het gebied van het verschepen en installeren van bijvoorbeeld prefab modules ten behoeve van de productie van vloeibaar aardgas. In deze sector benut Boskalis de mogelijkheden door haar brede kennis van projectmanagement te combineren met eigen specialistisch transportmaterieel.

Resultaten:
In 2014 hebben we op het gebied van Logistiek ook diverse goede resultaten geboekt. In West-Australië zijn de laatste modules afgeleverd voor het Gorgon-project en daarmee is het succesvol voltooid. Eveneens is veel werk verricht op het project Ichthys in Noord-Australië dat we naar verwachting eind 2015 zullen afronden. In 2014 zijn we gestart met het zeer omvangrijke logistieke project Wheatstone. In totaal zullen bijna 50 transporten vanuit Maleisië en China naar Australië plaatsvinden. We zien in de markt dat deze wijze van modulair bouwen voor projecten in afgelegen gebieden zeer aantrekkelijk is en daardoor kansen voor de toekomst biedt.

Installatie

Het transporteren en vervolgens installeren van installaties (T&I) is een grote en interessante markt. Dit vereist veel kennis en ervaring. Voor Boskalis liggen hier bij uitstek kansen om haar engineering kennis, ervaring met risicomanagement en haar brede vloot in te zetten.

Resultaten:
Ons T&I track record is in 2014 succesvol uitgebreid. In de Filipijnen hebben we voor Shell een belangrijk deel van het Malampaya project uitgevoerd, in Maleisië heeft Dockwise met succes het transport en de float-over installatie gerealiseerd van de topside Tapis R en is de topside Heera vanuit Vietnam getransporteerd naar en geïnstalleerd in India. Vanuit de Verenigde Arabische Emiraten is een groot transformatorstation door Dockwise vervoerd en zal de float-over installatie in de tweede helft van 2015 worden uitgevoerd.

Om de groeistrategie in deze sector succesvol te implementeren zal selectief worden geïnvesteerd in assets, zoals maritieme transportmiddelen en schepen op het gebied van installatietechniek, maar ook in competenties. We hebben in het afgelopen verslagjaar in 3 nieuwe Giant barges geïnvesteerd, waarvan één verder ontwikkeld is tot een constructieschip met accommodatie, eigen voortstuwing en een grote kraan met 600 ton hijsvermogen. Voor de installatiewerkzaamheden hebben we verder aangegeven dat we in specifiek materieel ter ondersteuning van offshore constructiewerkzaamheden willen investeren, zoals multifunctional construction support vessels en lifting capacity. Wij verwachten dat zich in de huidige turbulente markt naast bedreigingen ook kansen zullen voordoen, zowel voor wat betreft de acquisitie van interessante schepen als bedrijven. De kansen zullen we met de nodige voorzichtigheid wegen.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag