Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

HR Gegevens

Als gevolg van de invoering van IFRS11 in 2014 zijn joint ventures en bedrijven waarover de groep geen zeggenschap heeft, niet meer opgenomen in de gegevens. Om een vergelijking mogelijk te maken zijn de 2013-gegevens dienovereenkomstig opnieuw opgesteld. Het toepassen van gelijke financiële consolidatieprincipes voor CSR-gegevens helpt ons de duurzaamheidsindicatoren vast te stellen. Deze kunnen dan rechtstreeks worden vergeleken met financiële gegevens zodat een beeld ontstaat van onze prestaties. Voor meer informatie zie pagina 66 van dit verslag.

AANTALLEN MEDEWERKERS

   
 
    2014    2013 

  8.446   8.459
  

SAMENSTELLING

Aantal medewerkers naar land   2014    2013 
         
Nederland   3.754   3.692
Singapore   654   733
België   587   604
Zuid-Afrika   586   608
VAE   462   426
Nigeria   325   327
Filippijnen   128   148
Brazilië   125   117
VK   114   60
Mexico   87   170
Overig   1.624   1.574
Totaal   8.446   8.459
 

Contractvorm 2014 2013
     
Tijdelijke contractvorm/bepaald 33% 33%
Vaste aanstelling/onbepaald 67% 67%
Totaal    
 

Verhouding vrouw/man   2014    2013 
         
Vrouw   9%   10%
Man   91%   90%
Totaal   100%   100%
 

Verhouding fulltime/partime   2014    2013 
         
Fulltime   95%   95%
Parttime   5%   5%
Totaal   100%   100%
  

Leeftijdsopbouw 2014 2013
     
Leeftijd <30 17% 18%
Leeftijd 30 t/m 50 54% 54%
Leeftijd >50 29% 28%
Totaal 100% 100%
 

CAO Ja/Nee 2014 2013
     
Nee 57% 56%
Ja 43% 44%
Totaal 100% 100%
 

Nationaliteiten 2014 2013
     
Aantal verschillende nationaliteiten 75 73
  

OPLEIDING

Trainingsuren 2014 2013
     
Management 3.455 3.405
Kantoormedewerkers 28.677 31.218
Projectmedewerkers 40.251 43.047
Bemanning/werf medewerkers 72.164 69.501
Totaal 144.547 147.171
  

WERVING EN SELECTIE

Instroom naar leeftijdscategorie 2014 2013
     
Leeftijd <30 627 598
Leeftijd 30 t/m 50 944 1.057
Leeftijd >50 242 247
Totaal 1.813 1.902
 

Uitstroom naar reden 2014 2013
     
Vrijwillig ontslag 32% 28%
Einde project/contract 47% 46%
Beeindiging 15% 21%
Pensionering/overlijden 6% 5%
Totaal 100% 100%
 

Uitstroom naar leeftijdscategorie   2014    2013 
         
Leeftijd <30   422   355
Leeftijd 30 t/m 50   982   914
Leeftijd >50   422   564
Totaal   1.826   1.833
  

ONTWIKKELING

Functiegroepen   2014    2013 
         
Management   2%   2%
Kantoormedewerkers   23%   23%
Projectmedewerkers   18%   17%
Bemanning/werf medewerkers   57%   58%
Totaal   100%   100%
 

Functiegroepen verhouding man/vrouw   2014   2013   2012 
                         
    Vrouwen   Mannen   Vrouwen   Mannen   Vrouwen   Mannen
Management   9%   91%   9%   91%   8%   92%
Kantoormedewerkers   33%   67%   34%   66%   35%   65%
Projectmedewerkers   5%   95%   5%   95%   6%   94%
Bemanning/werf medewerkers   1%   99%   1%   99%   1%   99%
Totaal   9%   91%   10%   90%   8%   92%
 

Functiegroepen naar leeftijdscategorie           2014           2013   2012         
                                     
    <30   30 t/m 50   >50   <30   30 t/m 50   >50   <30   30 t/m 50   >50
Management   1%   44%   55%   1%   46%   53%   2%   48%   50%
Kantoormedewerkers   14%   59%   27%   16%   58%   26%   16%   57%   27%
Projectmedewerkers   21%   58%   21%   22%   57%   21%   22%   56%   22%
Bemanning/werf medewerkers   18%   51%   31%   19%   50%   31%   16%   55%   29%
Totaal   17%   54%   29%   18%   56%   28%   17%   55%   28%

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag