Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Eco-engineering

Gedeelde waarde creëren in cross sectoraal partnerschap

Onze eco-engineering oplossingen zijn gebaseerd op de Building with Nature filosofie. Building with Nature is een innovatieprogramma waarbinnen sinds 2008 kennis en ontwerprichtlijnen voor maritieme infrastructuren worden ontwikkeld, die zowel aan de eisen van de samenleving voldoen als dat ze nieuwe kansen creëren voor de natuur. Dat vergt een fundamenteel andere aanpak van projecten. Er wordt gewerkt in interdisciplinaire projectteams, die het natuurlijk systeem als vertrekpunt nemen voor een ontwerp en vanaf het begin zoeken naar meerwaarde voor alle betrokken stakeholders. De Building with Nature pilot in Indonesië op pagina’s 56-57 is daar een prachtig voorbeeld van. Het programma wordt uitgevoerd door het Ecoshape consortium waarvan Boskalis een van de initiatiefnemers is. Naast ondernemingen participeren in het consortium overheden en kennisinstellingen. In 2014 is de NGO Wetlands International toegetreden. Fase 1 van het Building with Nature innovatieprogramma is in de periode 2008­2012 uitgevoerd, waarin door Boskalis in totaal EUR 2,5 miljoen is geïnvesteerd. Het programma is in 2013 de tweede fase ingegaan als onderdeel van het Topsectorenbeleid van de Nederlandse overheid. Ook hierin investeren we. In het aanloopjaar 2013 was dit EUR 250.000 en vanaf 2014 tot en met 2017 investeren we jaarlijks EUR 500.000. We hebben in onze CSR-verslagen in de afgelopen jaren verslag gedaan van succesvolle projecten als de Zandmotor en de grootschalige koraalrelocatie in Jamaica, die op de principes van Building with Nature zijn gebaseerd. Een succesvolle toepassing van eco-engineering is alleen mogelijk als ook onze klanten bereid zijn om het concept te omarmen en projecten op te pakken. Vooralsnog zijn het met name onze klanten in het high-end segment van de markt die daarvoor open staan. We promoten het concept actief bij al onze klanten.

Eco-engineering biedt nieuwe kansen

Volgens Theo Baartmans, lid van de Raad van Bestuur van Boskalis, creëert eco-engineering nieuwe kansen voor Boskalis, haar klanten, de natuurlijke omgeving en alle betrokken stakeholders. Voor Boskalis is bovendien de trots en motivatie van de medewerkers van belang. “Onlangs rondde een groep trainees hun tweejarig traject af met een korte pitch, en ik mocht plaatsnemen in het panel. De trainees noemden voorbeelden die bepalend voor ze waren geweest de afgelopen twee jaar, zaken waar ze trots op waren. Nou, daar werd nauwelijks techniek genoemd; het ging vooral over de zachte elementen. Dat Boskalis aandacht besteedt aan ecologie en er mogelijkheden voor creëert, dáár waren ze trots op. Ook tijdens een recente, inspirerende brainstormsessie met een tafel vol business unit managers van Boskalis werden de kansen onmiddellijk onderkend. Dus het leeft nadrukkelijk, en het mooie is: iedereen kan zijn eigen overweging hebben om het onderwerp op te pakken.”

Ko de Blaeij, area manager Midden-Oosten, ziet ook de kansen die eco-engineering biedt. “We hebben natuurlijk niet altijd invloed op de overwegingen van een opdrachtgever. Ook wanneer een duurzame oplossing níet door de klant aangenomen wordt dan creëer je nog steeds bewustzijn en behoud je een goed concept. Je kunt altijd proberen zo’n aanpak op andere projecten te introduceren. Ik zeg daarom steeds voordat een tender uitkomt: laten we kijken of we creatief met de gestelde eisen om kunnen gaan, en of we tot een oplossing kunnen komen waarmee we het gebied kunnen verbeteren. Zo’n oplossing is vaak óók nog goedkoper. Je moet daar dan vroeg mee beginnen; de opdrachtgever moet er nieuwsgierig van worden. En als hij dan toch beslist dat hij die oplossing niet kiest, dan hebben wij de kennis alvast in huis voor een volgend project.”

Taskforce Eco-Engineering

Het is onze ambitie om, afhankelijk van de bereidheid van onze klanten, elk jaar een op de eco-engineering aanpak en Building with Nature filosofie gebaseerd project te realiseren. De Taskforce Eco-Engineering binnen Boskalis vervult daarin een coördinerende rol, bediscussieert, bundelt en deelt kennis en succesvolle voorbeelden en bevordert de interne bewustwording bij de divisies Dredging & Inland Infra en Offshore Energy. Daarmee worden kansen voor projecten en initiatieven vroegtijdig geïdentificeerd en wordt tegelijkertijd draagvlak binnen het bedrijf gecreëerd.
De Taskforce wordt voorgezeten door een lid van de Raad van Bestuur en naast ons eigen ingenieursbureau Hydronamic zijn de business unit directeuren in de Taskforce vertegenwoordigd. In 2014 is de Taskforce tweemaal bijeengeweest en zijn er diverse initiatieven gestart waaronder de introductie van een interne nieuwsbrief die met ingang van februari 2015 een aantal keren per jaar zal worden gepubliceerd.

Eco-engineering en offshore

In lijn met de initiatieven voor onze baggeractiviteiten, hebben wij eerste verkenningen gedaan naar de mogelijkheden van eco-engineering voor de offshore industrie. We willen onderzoeken of er eco-engineering oplossingen zijn voor het ingraven van pijpleidingen en of we door de manier waarop we deze werkzaamheden uitvoeren kunnen bijdragen aan de natuurlijke habitat van vissen en ander onderwaterleven. Tevens willen we onderzoeken of we natuurvriendelijke beschermingsconstructies kunnen maken rond de funderingen van offshore platformen. Het is bekend dat de visstand rondom windmolenparken of offshore platforms rijker is dan erbuiten, vanwege het visverbod in de directe omgeving. Om een extra impuls te geven aan de biodiversiteit en het onderwaterleven snel weer op peil te brengen na installatiewerkzaamheden, onderzoeken we de toepassing van een nieuwe techniek waarmee we de beschermlaag van de funderingen, de zogenaamde gravity based structures, zo opbouwen dat er schuilplaatsen ontstaan voor (jonge) vissen. Ook dit concept is een afgeleide van onze Boskalis Innovation Challenge (zie pagina 41 in dit verslag).
In de renewable energy markt gelden strenge eisen voor het beperken van geluidshinder onder water tijdens de bouw van een offshore windmolenpark. Samen met partners passen we geluidsbeperkende methodes toe, zoals bellenschermen rondom het werkgebied of speciale geluiddempende hulzen om de heipalen.Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag