Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Voorwoord van de CEO

Geachte lezer,

Voor u ligt ons inmiddels zesde CSR-verslag. In de afgelopen jaren hebben we voortdurend gewerkt aan het verbeteren van onze duurzaamheidsprestaties en we zijn er trots op dat we ook dit jaar weer progressie hebben geboekt op diverse vlakken.

Corporate Social Responsibility is inmiddels een integraal onderdeel van onze strategie en bedrijfsvoering. Ondanks de voortdurende economische onzekerheden in de wereld zien we de vraag naar duurzame oplossingen voor complexe maritieme infrastructuren toenemen. We willen in onze industrie ook toonaangevend zijn in deze ontwikkeling. Met dit verslag laten we zien hoe we binnen onze grote diversiteit in markten en klanten met onze oplossingen gedeelde waarde creëren voor onze klanten, het milieu en de maatschappij.

Ketenverantwoordelijkheid

Innoveren en verduurzamen in de keten zien we als een van de kernpunten van onze CSR-strategie. Veelal in partnerschap werken we aan innovatieve oplossingen om de keten duurzamer te maken. In vervolg op het Meet the Buyer programma dat in 2011 is geïnitieerd hebben we in 2014 wederom een drietal Meet the Buyer bijeenkomsten gehouden. Achttien geselecteerde leveranciers zijn uitgenodigd en met ons in gesprek gegaan over thema’s zoals energiereductie, alternatieve brandstoffen en mensenrechten in de keten. Uit de voorstellen die tijdens de bijeenkomsten zijn gepresenteerd, hebben we vijf initiatieven geselecteerd die we samen met onze leveranciers de komende drie jaar verder zullen uitwerken. In de keten hanteren we een gedragscode voor onze leveranciers en we voeren jaarlijks een implementatiescan uit om de naleving te toetsen. Dit jaar is een groep van twintig leveranciers bezocht in tien Europese landen en in Noord-Afrika. We begeleiden leveranciers die onvoldoende scoren om tot betere prestaties te komen. Deze aanpak loont. Vijf bedrijven die in 2013 nog onvoldoende scoorden hebben hun prestaties inmiddels voldoende verbeterd. Onze initiatieven op het gebied van duurzaam inkopen zijn erkend: Boskalis is tot winnaar verkozen van de Dutch Sourcing Award 2014.

Onze sociale prestaties

Onze werkzaamheden kennen een relatief hoog risicoprofiel. Veiligheid van onze medewerkers en die van onze onder­aannemers is een kernwaarde en heeft de hoogste prioriteit. Binnen Boskalis is ons veiligheidsprogramma NINA (No Injuries No Accidents) inmiddels een begrip. Sinds de introductie is de ongevallenfrequentie LTIF met ruim 87% gedaald van 0,67 naar 0,09 over 2014. In lijn met het Corporate Business Plan 2014-2016 is in de loop van het verslagjaar de invoering van de nieuwe divisiestructuur voorbereid. Deze is inmiddels geïmplementeerd. De verbreding van ons portfolio door de overnames van SMIT, Dockwise en Fairmount vraagt om een meer gefocuste aansturing van onze strategische activiteiten. De medezeggenschap is voortdurend goed aangesloten bij de inrichting van het nieuwe organisatie­model en heeft hierover positief geadviseerd.

Sponsoring en donaties zijn een onlosmakelijk onderdeel van ons CSR-beleid en richten zich op de gebieden – en dan met name op de daar gevestigde gemeenschappen – waar Boskalis actief is. In november 2014 werd Boskalis voor het Beach Cleanup project onderscheiden met de SponsorRing in de categorie Maatschappij.

Onze milieuprestaties

Boskalis is een vooruitstrevende en innovatieve speler in eco-­engineering. Onze eco-engineering oplossingen zijn gebaseerd op het Building with Nature innovatieprogramma waarbinnen we sinds 2008 kennis en ontwerprichtlijnen voor maritieme infrastructuren ontwikkelen. Daarbij wordt voldaan aan de eisen van de klant en de samenleving en worden nieuwe kansen voor de natuur gecreëerd. De Building with Nature pilot in Indonesië in dit verslag is daar een goed voorbeeld van. Het programma wordt uitgevoerd door het Ecoshape consortium, een cross sectoraal partnerschap waarvan Boskalis een van de initiatief­nemers is. In het consortium participeren naast ondernemingen overheden en kennisinstellingen. In 2014 is de NGO Wetlands International toegetreden.

In 2013 zijn we door de NGO Shipbreaking Platform met ons duurzame sloopprogramma onderscheiden als industry leader. In 2014 hebben we ons partnerschap met een werf in Mexico verder vorm gegeven waarbij we middels een intensieve samen­werking kennis hebben ingebracht om de werf te laten voldoen aan onze eisen ten aanzien van het duurzaam slopen van onze schepen. Bij dit proces hebben we ook het Shipbreaking Platform betrokken door middel van een bezoek aan de werf. Samen met de werf hebben we gezorgd voor een duurzame sloop van de snijkopzuigers Mercurius, Para en Amstel in 2014.

We hopen u met dit verslag een goed beeld te geven van onze CSR-prestaties die mogelijk zijn gemaakt door het talent en toewijding van onze medewerkers over de hele wereld en de voortdurende steun van onze klanten, onze aandeelhouders en andere belanghebbenden naar wie onze dank uitgaat. We stellen uw suggesties voor verbetering van ons CSR-beleid en onze rapportage daarover op prijs en gaan hierover graag de dialoog met u aan.

Namens de Raad van Bestuur

Peter Berdowski

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag