Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Tien jarenoverzicht

(in miljoenen EUR, tenzij anders vermeld)     2014(12)   2013(12)   2012(11)   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005
                                           
Omzet     3.167   3.144   3.081   2.801   2.674   2.175   2.094   1.869   1.354   1.156
Orderportefeuille (nog te verrichten werk)     3.286   3.323   4.106   3.489   3.248   2.875   3.354   3.562   2.543   2.427
                                           
Bedrijfsresultaat (EBIT) (2)   652,3   463,4   335,8   354,1   401,9   249,3   339,1   245,5   150,3   82,3
EBITDA (3)   945,9   757,2   567,1   590,5   621,5   444,9   454,6   348,1   236,8   162,5
Nettoresultaat     490,3   365,7   249,0   254,3   310,5   227,9   249,1   204,4   116,6   62,7
                                           
Nettogroepswinst     492,2   365,3   252,0   261,0   312,9   229,2   250,1   207,1   117,0   63,3
Afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen     293,5   293,8   231,3   236,4   219,6   195,7   115,4   102,5   86,6   80,2
Cashflow     785,7   659,1   483,3   497,4   532,5   424,8   365,6   309,6   203,6   143,5
                                           
Eigen vermogen     3.151,9   2.525   1.898,0   1.732,8   1.565,0   1.295,8   860,1   768,1   618,6   542,9
                                           
Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (x 1.000) (4)   121.606   118.445   105.644   102.391   99.962   88.372   85.799   85.799   85.799   85.254
Aantal uitstaande aandelen (x 1.000) (5)   122.309   120.265   107.284   103.472   100.974   98.651   85.799   85.799   85.799   85.799
Aantal medewerkers     8.446   8.459   15.653   13.935   13.832   10.514   10.201   8.577   8.151   7.029
                                           
Kengetallen (in procenten)                                          
Bedrijfsresultaat in % van de omzet     20,6   14,7   10,9   12,6   15,0   11,5   16,2   13,1   11,1   7,1
Rentabiliteit geïnvesteerd vermogen (6)   13,8   13,0   11,1   12,1   18,1   20,2   29,1   27,7   19,1   12,0
Rentabiliteit eigen vermogen (7)   17,3   16,5   13,8   15,4   21,7   21,1   30,6   29,5   20,1   12,4
Solvabiliteit (8)   53,4   47,6   39,2   37,4   37,1   46,5   34,0   35,3   39,4   41,3
                                           
Gegevens per aandeel (in EUR)                                          
Winst (5) (9)   4,03   3,09   2,36   2,48   3,11   2,58   2,90   2,38   1,36   0,74
Cashflow (5)   6,46   5,56   4,59   4,86   5,33   4,81   4,26   3,61   2,37   1,68
Dividend     1,60   1,24   1,24   1,24   1,24   1,19   1,19   1,19   0,68   0,37
                                           
Laagste / hoogste koers (in EUR)                                          
(Certificaten van) gewone aandelen     33,71   26,92   23,26   20,67   23,16   13,25   15,30   21,06   14,67   8,58
      47,18   38,58   34,50   38,46   36,58   28,45   42,45   46,25   25,48   18,75

 

(1)  Ontleend aan de desbetreffende jaarrekeningen.
(2) Het bedrijfsresultaat volgens de geconsolideerde winst- en verliesrekening. 
(3) Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen. 
(4)
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen onder aftrek van de voorraad ingekochte eigen aandelen. 
(5)
Aantal uitstaande gewone aandelen onder aftrek van de voorraad ingekochte eigen aandelen per 31 december.
(6)

Nettoresultaat + rentelasten langlopende leningen in % van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen (eigen vermogen + langlopende leningen). 
(7) Nettoresultaat in % van het gemiddeld eigen vermogen. 
(8) Groepsvermogen in % van balanstotaal (vaste activa + vlottende activa). 
(9) Tot en met het boekjaar 2014 is het verwateringseffect vrijwel nihil. 
(10)


 
Op 21 mei 2007 splitste Koninklijke Boskalis Westminster N.V. het gewone aandeel Boskalis in de verhouding 3:1 (drie nieuwe aandelen voor één oud aandeel) om de verhandelbaarheid van het aandeel te vergroten. Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de gegevens met betrekking tot het aantal aandelen en de gegevens per aandeel voor alle perioden omgerekend tot de situatie na splitsing van de gewone aandelen in 2007. 
(11)  Aangepast in verband met toepassing van de gewijzigde IFRS-regelgeving (IAS19R). 
(12)
 
Met ingang van 1 januari 2014 past Boskalis IFRS11 toe, hetgeen consequenties heeft voor de wijze waarop strategische deelnemingen worden verantwoord. De 2013 cijfers zijn hierop aangepast. 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag