Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Overige risico’s

Naleving wet- en regelgeving 

Als internationale maritieme dienstverlener is Boskalis actief in tal van landen, waarbij sprake is van een grote hoeveelheid aan en verscheidenheid van wet- en regelgeving. Een deel van de activiteiten wordt door eigen lokaal management aangestuurd, maar in veel landen wordt gebruik gemaakt van tussenpersonen c.q. lokale vertegenwoordigers bij het verkrijgen en uitvoeren van projecten. Door deze combinatie van factoren bestaat een verhoogd risico op het niet volledig naleven van relevante (lokale) wet- en regelgeving. Deze risico’s worden gemitigeerd door de interne risicobeheer- en controlesystemen die binnen de onderneming worden gehanteerd, zoals hierna omschreven. Daarnaast kent de onderneming een Algemene Gedragscode voor Bedrijfsvoering en een Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers die regelmatig worden getoetst en geëvalueerd. In 2014 zijn de Gedragscodes geëvalueerd. Ook tussenpersonen en lokale vertegenwoordigers zijn contractueel verplicht tot naleving van onze Gedragscodes. Op het afsluiten van contracten met lokale tussenpersonen c.q. vertegenwoordigers zijn strikte procedures van toepassing.Ook kent Boskalis een klokkenluidersregeling en een vertrouwenspersoon waarbij medewerkers vermoedens van onregelmatigheden kunnen melden.

Schade aan eigendommen en aansprakelijkheid jegens derden

Boskalis heeft een adequaat pakket van verzekeringsfaciliteiten afgesloten voor het dekken van risico’s die betrekking hebben op schade aan haar eigendommen en eigendommen van derden en op mogelijke andere aansprakelijkheden jegens derden.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag