Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Personeel en Organisatie

In lijn met het Corporate Business Plan 2014-2016 is in de loop van het verslagjaar de nieuwe divisiestructuur voorbereid. De verbreding van ons portfolio door de overnames van SMIT, MNO Vervat, Dockwise en Fairmount vraagt om een meer gefocuste aansturing van onze strategische activiteiten. De dynamiek in de verschillende markten waar wij nu actief zijn verschilt en wij willen hierop daadkrachtig en professioneel kunnen inspelen. Iedere divisie krijgt daarom de operationele ondersteuning die nodig is om projecten voor te bereiden en uit te voeren. Dit betreft zowel expertise op het gebied van bijvoorbeeld design, tendering en engineering als fleet management. Bovendien krijgen de divisies de verantwoordelijkheid voor hun eigen vloot en bemanning en operationele pool.

Op groepsniveau blijven de corporate stafafdelingen bestaan naast de business support afdelingen, zoals HR, Procurement & Logistics en ICT, die hun diensten gaan verlenen over de divisies heen.De nieuwe organisatiestructuur is per 1 januari 2015 van kracht en leidt tot een grootscheepse interne verhuizing, waarbij de divisies Dredging & Inland Infra en Offshore Energy elk de beschikking krijgen over hun eigen huisvesting. De medezeggenschap is voortdurend aangesloten bij de inrichting van het nieuwe organisatie model en heeft hierover positief geadviseerd.

Intergratie Dockwise

Zodra de verhuizing van de Nederlandse collega’s van Dockwise naar de Boskalis Campus in Papendrecht heeft plaatsgevonden in het eerste kwartaal van 2015, kan de feitelijke integratie van Dockwise in de Boskalis organisatie plaatsvinden. We hebben bekeken hoe de Dockwise arbeidsvoorwaarden zich verhouden tot de Boskalis arbeidsvoorwaarden en hebben, na positief advies van de medezeggenschap, een harmonisatieslag doorgevoerd.

Offshore profiel

Ons opleidingsportfolio is voortdurend in ontwikkeling zodat we hiermee blijven aansluiten bij de behoefte aan specifieke kennis en kunde binnen de divisies. Ons offshore profiel versterken is daarbij een belangrijke drijfveer. We blijven investeren in de ontwikkeling van specifieke competenties, zoals op het gebied van werkvoorbereiding, calculatie, risico- en contractmanagement en projectmanagement. Om onze kennis en kunde uit te breiden, trekken we ervaren offshore professionals aan en leiden we eigen medewerkers op in dit vakgebied.

Offshore Professionals Program

In 2014 hebben we opnieuw jonge professionals laten deelnemen aan het modulaire Boskalis Offshore Professionals Program, dat samen met een extern opleidingsinstituut is ontwikkeld. De modules zijn op praktijkcases gebaseerd en omvatten alle technieken die nodig zijn om een offshore project te kunnen voorbereiden en uitvoeren.

Daarnaast volgt een groep cost engineers een tweejarige post-HBO-opleiding op dit gebied. In dit leer-werktraject worden zij deskundig begeleid door een senior mentor.

Pensioen

In 2014 hebben wij aansluiting gezocht bij een groter, multisectoraal pensioenfonds en hebben daarmee de activiteiten van het Boskalis Pensioenfonds beëindigd. De overweging hierbij was dat een zelfstandige positie van een fonds met de omvang van het Boskalis Pensioenfonds niet langer wenselijk was gezien

de veranderende pensioenwetgeving en het toezicht op de pensioenfondsen. Onze keuze is gevallen op het Pensioensfonds Grafische Bedrijven. Belangrijke voorwaarden die onderdeel uitmaken van onze goede arbeidsvoorwaarden, zoals de premievrije middelloonregeling en onvoorwaardelijke indexatie blijven hierbij in stand.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag