Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Veiligheid

Veiligheid is een kernwaarde van ons bedrijf. We willen dat onze medewerkers hun werk veilig kunnen doen en dat ze gezond en wel thuis komen. ‘No Injuries No Accidents’ (NINA) is onze doelstelling. Het is ook de naam van ons op waarden gebaseerde veiligheidsprogramma NINA, dat sinds de invoering in 2010 tot goede resultaten heeft geleid. NINA maakt veilig werken tot een gedeelde zorg die bespreekbaar is op alle niveaus in de organisatie, bij joint venture partners, klanten en onderaannemers. In ons bedrijf, dat sterk is veranderd door de recente overnames, blijkt NINA een belangrijke drager om de integratie tot een succes te maken. NINA is een deel van onze identiteit; de normen en waarden maken duidelijk waar we voor staan en dat creëert trots. Wanneer we NINA introduceren bij nieuwe bedrijfsonderdelen, zien we dat het programma het makkelijker maakt om de Boskalis identiteit te omarmen. Die positieve energie is voelbaar in het hele bedrijf. NINA trekt ook veel positieve aandacht binnen en buiten de industrie en bij onze klanten.

De mate waarin NINA is ingevoerd verschilt binnen onze onderneming. Bij Dredging zijn we al enkele jaren met dit gedachtegoed bezig. Hier is NINA breed geaccepteerd en inmiddels een natuurlijk onderdeel van het werk. Bij de divisie Offshore Energy is in 2013 een start gemaakt met de introductie. In 2015 zal de introductie bij Salvage plaatsvinden, evenals een verdere uitrol binnen Offshore Energy met o.a. Dockwise en bij de voormalige MNO Vervat medewerkers bij Boskalis Nederland. Uiteindelijk zal NINA dan overal zijn ingevoerd in de organisatie. Aangezien het onze strategie is om sleepactiviteiten in joint ventures onder te brengen voert Towage haar eigen veiligheidsprogramma dat afgestemd wordt met de betreffende joint venture partners. NINA is van grote waarde voor onze medewerkers. De statistieken schetsen een overtuigend beeld. Sinds de introductie in 2010 is de ongevallenfrequentie LTIF met meer dan 85% gedaald (van 0,67 naar 0,09). Het LTIF-percentage (Lost Time Injury Frequency) geeft het aantal ongevallen met verzuim per 200.000 gewerkte uren aan. Preventie is een belangrijk onderdeel van veiligheidsbewustzijn. Ter voorkoming van ongevallen kunnen medewerkers door middel van zogenoemde Safety Hazard Observation Cards (SHOC) gevaarlijke situaties melden. Het aantal SHOC-meldingen in 2014 bedroeg 7.636 (2013: 5.391). Daarnaast zijn er 1.031 near misses gerapporteerd (2013: 611). SHOC- en near misses-meldingen zien wij als een maatstaf voor de proactieve veiligheids beleving in de organisatie. NINA stimuleert dergelijke situaties te melden, zodat we proactief kunnen bijsturen. Ondanks het relatief hoge risicoprofiel dat samenhangt met onze werkzaamheden en ondanks de forse groei van ons bedrijf is het LTIF-cijfer in 2014 verder gedaald naar 0,09 (0,11 in 2013). Met deze LTIF en near misses-score voldoen we ruimschoots aan de normen die in de voor ons zo belangrijke olie- en gasindustrie gelden.

Voor een gedetailleerde rapportage over ons veiligheidsbeleid en onze veiligheidsprestatie verwijzen wij naar ons CSR-verslag.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag