Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Thematekst: Uitstekende kansen voor VBMS in de markt voor duurzame energie

De markt voor near- en offshore windparken kent goede voor-uitzichten voor de komende jaren. Onze strategische joint venture VBMS (VolkerWessels Boskalis Marine Solutions) is in deze markt actief als kabellegbedrijf. De combinatie van gespecialiseerde volkerWessels en Boskalis-bedrijven heeft alles in huis om haar leidende positie in noordwest-Europa te verstevigen.

“Het bundelen van de krachten met VolkerWessels op het gebied van offshore kabelinstallatie is een goede zet geweest”, volgens Peter Devinck, Business Unit Director Subsea Contracting bij Boskalis. “Samen vormen we een uitstekende combinatie; de verschillende disciplines en expertise van de moederbedrijven vullen elkaar goed aan. Baggeren en steenstortwerk gecombineerd met horizontal directional drilling en het leggen en aansluiten van de kabel op de windturbine (termination). VolkerWessels heeft veel ervaring met kabellegprojecten op de Noordzee en Boskalis heeft de kennis van grondgesteldheid en werkbaarheid op zee. Voeg daarbij gedegen opgeleide mensen en internationale operationele kennis en ervaring, de schepen en het hulpmaterieel en je hebt een prachtig bedrijf.”

Windprojecten in Europa

Voorlopig legt VBMS de focus op Noordwest-Europa omdat hier meerdere offshore windparken gebouwd worden. Devinck: “In 2014 leek de situatie met betrekking tot windenergie een periode minder rooskleurig vanwege onduidelijk heid rond het subsidiëringbeleid van verschillende overheden. De Duitse en Britse overheid stelden projecten uit. Nederland veranderde het beleid en trok vergunningen in. Nu zien we de markt weer aantrekken. De beslissingstrajecten voor offshore windparken zijn echter lang met als gevolg dat we voor 2015 een relatief rustig jaar verwachten. Maar voor 2016 tot en met 2020 zitten er weer volop windprojecten in de pijplijn in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Denemarken en Duitsland. En voor 2016 zitten werken als Sandbank en Dudgeon al in de portefeuille. Per saldo komt daarmee de orderportefeuille voor geheel VBMS per jaareinde 2014 uit op EUR 260 miljoen.”

Verandering van de vraag

VBMS ervaart dat opdrachtgevers zich anders opstellen. “Vroeger was het zo dat de eigenaren van windparken afzonderlijke contracten aangingen voor de verschillende onderdelen van zo’n project. Nu willen opdrachtgevers bij voorkeur zakendoen met één partij of met een consortium, die een integrale oplossing kan aanbieden. Voor projecten die in 2017 tot 2020 ontwikkeld worden, spreken zij nu al met kabellegbedrijven. Een andere ontwikkeling is dat klanten VBMS vragen ook de kabel te leveren.”

Flexibiliteit in het materieel

VBMS voert verschillende werkzaamheden uit in een project. “Wij leveren de kabel, leggen de kabel, verzorgen de aansluiting met het transformatorstation op zee, maken de verbinding met het land en sluiten de kabel aan op het hoogspanningsnet”, legt Devinck uit. Voor het leggen en begraven van de kabel op de zeebodem zet VBMS behalve haar moderne kabellegschepen Stemat Spirit en Ndurance ook een speciale onbemande machine in: de Trenchformer. Deze machine is specifiek ontwikkeld om lange interconnectorkabels te leggen en te begraven in één run. Hij rijdt over de zeebodem en kan zowel werken in losse zanderige grond als in stijvere klei, omdat hij zowel een kabelsleuf kan jetten als snijden. “Voor het windproject Luchterduinen voor de Nederlandse westkust moesten we de eerste drie kilometer kabel in zeer ondiep water leggen. Het was onmogelijk om met een kabellegschip zo dicht bij de kust te komen. Met de Trenchformer kon dat wel. Deze legde en begroef de kabel tot op een diepte van drie meter in één run. De resterende 22 kilometer heeft ons kabellegschip Ndurance gelegd, waarna de Trenchformer ook dat deel van de kabel heeft begraven. We tonen hiermee aan dat we met behulp van ons materieel over de vereiste flexibiliteit beschikken om verschillende omstandigheden aan te kunnen”, aldus Devinck.

Goede bezetting

Het jaar 2014 was met een omzet en resultaat (EBITDA) van respectievelijk EUR 221 miljoen en EUR 23 miljoen succesvol voor VBMS. “De bezetting van de schepen was hoog”, zegt Devinck. “Projecten waarvoor we kabellegwerken hebben uitgevoerd waren onder andere windparken Butendiek, Nordsee Ost, Baltic 1, Dantysk en Humber Gateway. Behalve het leggen van kabels is het inspecteren, onderhoud en reparatie ervan ook een aantrekkelijke activiteit. Kabels gaan regelmatig kapot. We hebben al een paar herstelprojecten uitgevoerd. Het is goed voor de bezetting van de schepen om dit soort werk erbij te doen.

Andere activiteiten

VBMS richt zich ook op het leggen van interconnectiekabels tussen landen of eilanden. In april 2014 is de Ndurance ingezet om zo’n werk uit te voeren tussen de Indonesische eilanden Bali en Java. VBMS ziet dat er meer vraag is naar dergelijke oplossingen. Kansen zijn er ook in de offshore olie- en gasindustrie, zowel op de Noordzee als elders in de wereld. Bijvoorbeeld de installatie van flexible flowlines of umbilical kabels. “Voor het offshore gasplatform van Wintershall op de Noordzee hebben we in 2014 een umbilical kabel met een lengte van 20 kilometer geïnstalleerd. De klant was zo tevreden dat we in het derde kwartaal van 2015 een tweede kabel mogen aanleggen. We zien ook de trend dat offshore platformen in het Midden-Oosten hun stroom voor ziening van land gaan halen. Daarvoor zijn zogenoemde reversed power cables nodig. Ook die ontwikkeling biedt kansen voor VBMS en deze volgen we dan ook op de voet.”

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag