Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Overige ontwikkelingen

Kotug

Eind december heeft Boskalis met Kotug International B.V. een Memorandum of Understanding (MoU) getekend om haar Europese havensleepdiensten gezamenlijk voort te zetten. Hiervoor zal een 50/50 joint venture worden opgericht, met inbreng van de Europese havensleepactiviteiten van SMIT en van Kotug. Met deze combinatie wordt de afrondende stap gezet in de strategie van Boskalis om de havensleepactiviteiten onder te brengen in regionale partnerships, zoals ook het geval is met Smit Lamnalco, Keppel Smit Towage en recentelijk gerealiseerd in SAAM SMIT Towage. Door het bundelen van krachten ontstaan kansen, zowel op het gebied van kosten- als marktsynergieën. Tevens wordt een efficiëntere kapitaalstructuur mogelijk. De uitvoering van de MoU zal plaatsvinden nadat is voldaan aan gebruikelijke voorwaarden, waaronder boekenonderzoek en goedkeuring van toezichthouders. Vooruitlopend op deze transactie zijn, conform IFRS, de betreffende in te brengen activa en verplichtingen gepresenteerd als Assets Held For Sale.

PB Towage

Medio december heeft Smit Lamnalco, een 50%-deelneming van Boskalis, haar positie op de Australische markt aanzienlijk versterkt door de overname van PB Towage Australia. Door deze transactie is Smit Lamnalco in acht Australische havens met in totaal 29 schepen en een combinatie van havensleep-, terminal- en FPSO-gerelateerde diensten actief.

De Jong

Na balansdatum heeft Boskalis, op 11 februari 2015, haar wegonderhoudsbedrijf Aannemingsbedrijf De Jong en Zoon Beheer B.V. en de bijbehorende dochterondernemingen verkocht (De Jong). De strategie van Boskalis Nederland richt zich op (middel)grote integrale infrastructuurprojecten. Binnen deze strategie past geen zelfstandig onderhoudsbedrijf. In de jaarrekening 2014 zijn de activa en verplichtingen van De Jong gepresenteerd als Assets Held For Sale. De transactie heeft geresulteerd in een opbrengst van circa EUR 30 miljoen en heeft geen materieel effect op het resultaat.

Belang Fugro

Boskalis is de Business Plan periode 2014-2016 ingegaan met een solide balans en een gezonde kasstroom. Deze uitgangspositie stelt de onderneming in staat de vereiste c.q. gewenste investeringen te doen en geeft de mogelijkheid in te spelen op interessante kansen in de markt. Tegen deze achtergrond heeft Boskalis eind 2014 een belang genomen in Fugro van 19,9 procent. Begin januari 2015 is dit uitgebreid naar 20,01 procent. De strategie van Boskalis is gericht op de offshore- en (maritieme) infrastructuur-markten, gebruikmakend van de combinatie van hoogwaardige kennis en maritieme assets. De activiteiten van Fugro sluiten hier uitstekend op aan. De twee bedrijven hebben veel gemeen op het gebied van assets, kennis, kapitaalintensiteit, wereldwijde spreiding, klantenbestand en zijn beide mondiaal leidend in nichemarkten.

Aandelen inkoopprogramma

Boskalis is op 14 augustus 2014 een inkoopprogramma eigen aandelen gestart. Het programma wordt, onder voorbehoud van de resultaatontwikkeling en gewenste balansverhoudingen, uitgevoerd tot een maximum van 10 miljoen aandelen. Tot op heden zijn in het kader van dit programma 629.123 aandelen ingekocht, voor een totaalbedrag van EUR 27,7 miljoen. In het licht van de onzekere marktomstandigheden en het verworven belang in Fugro achten wij het prudent om het aandelen-inkoopprogramma voor één jaar op te schorten.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag