Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Offshore Energy

Offshore bagger- en steenstortwerken, zwaar transport, hijswerk en installatie, duik- en ROV-diensten ten behoeve van de ontwikkeling, aanleg, onderhoud en ontmanteling van olie- en LNG import/exportfaciliteiten, offshore platforms, pijpleidingen en kabels en offshore windmolenparken.

OFFSHORE ENERGY   2014   2013
(in miljoenen EUR)        
Omzet   1.238,6   1.067,4
EBITDA*   387,8   274,7
Nettoresultaat van strategische deelnemingen   15,1   17,7
Bedrijfsresultaat (EBIT)*   236,1   147,0
Orderportefeuille per ultimo   1.207,4   1.322,9

*
 
Ons aandeel in het nettoresultaat van de strategische deelnemingen is inbegrepen in de EBIT(DA). 2013 is aangepast voor IFRS11.

Omzet

De omzet van het segment Offshore Energy is toegenomen tot EUR 1.239 miljoen (2013: EUR 1.067 miljoen). De omzetgroei wordt grotendeels verklaard door de bijdrage van Dockwise dat, naast een consolidatie-effect van een extra kwartaal, een zeer sterk jaar had, met een omzet van EUR 496,1 miljoen (2013: EUR 331,6 miljoen). De in maart 2014 overgenomen activiteiten van Fairmount hebben ook aan de omzetgroei bijgedragen.

De omzet bij zowel Marine Contracting als Subsea Contracting bleef licht achter bij het zeer drukke 2013. Subsea Contracting had een druk jaar, met projecten in onder meer Australië (Ichthys; offshore trenching en aanlanding), Indonesië (Java Bali; elektriciteits kabel), de Filipijnen (Malampaya; transport en installatie) en diverse steenstortwerkzaamheden, onder meer voor Statoil op de Noordzee. In 2014 heeft Marine Contracting het meerjarige West of Duddon Sands offshore windmolenpark project afgerond. Bij zowel Subsea Services als bij Marine Services, waarvan ook de activiteiten van Fairmount deel uit maken, is sprake geweest van een goede bezetting van het materieel. Dockwise heeft in haar eerste volledige jaar binnen de groep een recordjaar gehad, met een hoge vlootbezetting en een uitzonderlijk hoog resultaat. De sterke vraag naar Heavy Marine Transport diensten in het eerste halfjaar is in het tweede halfjaar iets afgenomen. In 2014 zijn de werkzaamheden op het Gorgon project (Australië) succesvol afgerond, is veel werk verricht op het Ichthys project (Australië) en is het omvangrijke Wheatstone project (Australië) volop in uitvoering gekomen. Daarnaast heeft Dockwise meerdere offshore float-over installaties succesvol uitgevoerd, zoals de Tapis R in Maleisië, SylWin voor de Duitse kust en Ofon in Nigeria. Begin 2015 heeft Dockwise in Zuid-Korea de FPSO Goliat van de Italiaanse oliemaatschappij ENI op de Dockwise Vanguard geladen voor verscheping naar Europa. Met een diameter van 107 meter is de Goliat de grootste lading die tot nu toe op de Dockwise Vanguard is vervoerd.

Vlootontwikkelingen

Dockwise had in 2014 een vlootbezetting van 84% (2013, vanaf het tweede kwartaal: 83%). In 2014 heeft Boskalis haar AHT (Anchor Handling Tug) vloot fors uitgebreid met de acquisitie van Fairmount en daarmee de toevoeging van vijf schepen met een capaciteit van elk 205 ton bollard pull.

Op 12 februari 2015 is in de Chinese havenstad Guangzhou het nieuwe Dockwise schip de White Marlin gedoopt en in de vaart genomen. Het schip heeft een laadvermogen van 72.000 ton en versterkt daarmee, als type I vaartuig, de leidende positie van Dockwise aan de bovenkant van de markt voor zwaar droog zeetransport.

Segmentresultaat

De EBITDA van Offshore Energy is uitgekomen op EUR 387,8 miljoen en het bedrijfsresultaat op EUR 236,1 miljoen (2013 respectievelijk: EUR 274,7 miljoen en EUR 147,0 miljoen).

De bijdrage van Dockwise aan de EBITDA en het bedrijfsresultaat bedraagt respectievelijk EUR 248,1 miljoen en EUR 149,0 miljoen (2013: EUR 145,6 miljoen en EUR 55,6 miljoen). In vergelijking met 2013 draagt Dockwise een extra kwartaal bij. Daarenboven was met name in het eerste halfjaar sprake van een bovengemiddelde bijdrage uit annulerings- en vertragingsvergoedingen. Begin 2015 zijn de Dockwise-activiteiten volledig in de Offshore Energy divisie geïntegreerd.

Naast een positieve bijdrage van het in maart overgenomen Fairmount, is een impairmentlast van EUR 6,9 miljoen getroffen voor diverse kleinere eenheden materieel. Tevens is met ingang van het tweede halfjaar de verwerking van de kosten van drydockings voor de eenheden waarvoor dat nog niet het geval was geharmoniseerd met de verwerking zoals gehanteerd binnen Dockwise en Fairmount en in lijn met industry practice. Deze schattingswijziging heeft een eenmalige last van EUR 10 miljoen tot gevolg gehad.

Inbegrepen in het resultaat is ons aandeel in het nettoresultaat van strategische deelnemingen, met name VBMS en Asian Lift. De bijdrage vanuit deze activiteiten bedraagt EUR 15,1 miljoen (2013: EUR 17,7 miljoen). Met name de deelneming Asian Lift in Singapore droeg minder bij aan het resultaat dan in 2013.

Orderportefeuille

Ultimo 2014 bedraagt de orderportefeuille EUR 1.207 miljoen (ultimo 2013: EUR 1.323 miljoen). Daarvan heeft EUR 710,1 miljoen betrekking op projecten en contracten van Dockwise (ultimo 2013: EUR 686,5 miljoen).

Bij de acquisitie van Fairmount zijn de door haar gehouden contracten gewaardeerd en voor EUR 32,7 miljoen in de orderportefeuille opgenomen.

In 2014 is voor EUR 1.090 miljoen aan werk aangenomen, waaronder een contract voor het vervoeren van twee zeer grote nieuwe jack-up (boor)platforms voor Statoil, het transporteren van een FPSO vanuit Rotterdam naar Azië op de Dockwise Vanguard, trenching-, pipepulling- en backfillingwerkzaamheden voor een gaspijpleiding in Azerbeidzjan, en werkzaamheden in het kader van de aanleg van het Wikinger offshore windmolenpark in Duitsland.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag