Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Dredging & Inland Infra

Aanleg, onderhoud en verdiepen van havens en vaarwegen, landaanwinning, kust- en rivieroeverbescherming, rotsfragmentatie onder water en het delven van grondstoffen gebruikmakend van baggertechnieken. Aanleg van (spoor-)wegen, bruggen, dammen, viaducten en tunnels inclusief grondverzet, grondverbetering en -sanering in met name Nederland.

DREDGING & INLAND INFRA   2014   2013
(in miljoenen EUR)        
Omzet   1.664,8   1.725,5
EBITDA*   487,5   362,4
Nettoresultaat van strategische deelnemingen   3,1    6,9
Bedrijfsresultaat (EBIT)*   380,1   255,2
Orderportefeuille per ultimo   2.014,2   2.000,5

*
 
Ons aandeel in het nettoresultaat van de strategische deelnemingen is inbegrepen in de EBIT(DA). 2013 is aangepast voor IFRS11.

Omzet

De omzet in het segment Dredging & Inland Infra bedroeg EUR 1.665 miljoen (2013: EUR 1.726 miljoen).

OMZETVERDELING NAAR MARKT   2014   2013
(in miljoenen EUR)        
Nederland   551,5   488,8
Rest van Europa   250,9   264,8
Rest van de wereld   862,4   971,9
Totaal   1.664,8   1.725,5

2013 is aangepast voor IFRS11

Nederland
De omzet op de Nederlandse markt is in 2014 toegenomen tot EUR 551,5 miljoen (2013: EUR 488,8 miljoen). In 2014 heeft de versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering in Noord-Holland veel werk opgeleverd. Tevens zijn enkele kleinere vooroeversuppleties en onderhoud aan de Europoortvaargeul in de Rotterdamse haven uitgevoerd. In het kader van de diverse Ruimte voor de Rivier-projecten is veel werk uitgevoerd en ook zijn de werkzaamheden voor het omvangrijke SAAone project (snelweg A1-A6) gecontinueerd. Daarnaast was een groot aantal middelgrote en kleinere infrastructurele projecten in uitvoering.

Rest van Europa
De omzet in de rest van Europa is licht afgenomen tot EUR 250,9 miljoen (2013: EUR 264,8 miljoen). In de belangrijkste thuismarkten is intensief gewerkt aan een groot aantal onderhoudsprojecten in havens en vaarwegen, waaronder de Elbe en Weser in Duitsland en de verdieping van het toegangskanaal naar de haven van Southampton (VK). Verder zijn de werkzaamheden aan de zeewering bij Clacton-on-Sea (VK) gestart en is het havenproject Bronka in St. Petersburg (Rusland) uitgevoerd.

Rest van de wereld
Buiten Europa is de omzet afgenomen tot EUR 862,4 miljoen (2013: EUR 971,9 miljoen). De regio Australië/Azië droeg het grootste deel bij aan de omzet met projecten in Zuid-Korea, Vietnam, Singapore en Australië. Boskalis is in 2014 ook actief geweest met projecten in onder andere Qatar (toegangskanaal), Malediven (landaanwinning en kustbescherming) en Kameroen (onderhoudswerkzaamheden). In Midden- en Zuid-Amerika is onder meer werk uitgevoerd op de projecten Superporto do Açu (Brazilië) en Lelydorp I (Suriname). Het zeer omvangrijke project voor de uitbreiding van het Suezkanaal is in het vierde kwartaal van start gegaan. Inmiddels is met behulp van diverse Dockwise schepen al het noodzakelijke materieel gemobiliseerd en volledig operationeel.

Vlootontwikkelingen

De bezetting van de hoppervloot was met 40 weken goed (2013: 44 weken). Aan het begin van het tweede kwartaal is de sleephopperzuiger Fairway (35.500 m3) opnieuw in de vaart genomen. Medio juni is de nieuwe sleephopperzuiger Strandway (4.500 m3) gedoopt en inmiddels is, begin 2015, ook het zuster-schip Freeway in de vaart genomen. De bezetting van de cuttervloot is in 2014 fors toegenomen tot een niveau van 36 weken (2013: 16 weken), onder invloed van enkele grote cutterprojecten.

Segmentresultaat

Binnen Dredging & Inland Infra is in 2014 een uitzonderlijk hoog resultaat gerealiseerd, met een EBITDA van EUR 487,5 miljoen en een bedrijfsresultaat van EUR 380,1 miljoen (2013: EUR 362,4 miljoen respectievelijk EUR 255,2 miljoen). Inbegrepen in dit resultaat is ons aandeel in het nettoresultaat van strategische deelnemingen van EUR 3,1 miljoen (2013: EUR 6,9 miljoen, hoofdzakelijk uit het medio 2013 verkochte belang in Archirodon).

Naast de gebruikelijke projectresultaten, met onder meer goede resultaten op enkele grotere aflopende projecten, is het resultaat in belangrijke mate positief beïnvloed door afwikkelresultaten uit enkele projecten die reeds eerder technisch zijn afgerond. Het betreft hier projecten in Italië, het Midden- en vooral het Verre-Oosten. Het grootste effect kwam voort uit het Gorgon project (Australië), waar met zowel een grote onderaannemer als met de opdrachtgever overeenstemming over de financiële afwikkeling is bereikt. Daarnaast ontbraken tegenvallers van betekenis, leverden de Nederlandse Inland Infra activiteiten een goede bijdrage en was er sprake van een goede bezetting van het materieel.

Orderporteuille

De orderportefeuille ultimo 2014 bedraagt EUR 2.014 miljoen (ultimo 2013: EUR 2.001 miljoen). In de loop van het jaar is voor per saldo EUR 1.678 miljoen aan nieuw werk aangenomen. Naast reeds aangekondigde projecten in Egypte (Suezkanaal), Indonesië (Pluit), Singapore (Finger Pier I), Nederland (IJsseldelta), het Verenigd Koninkrijk (zeewering Clacton-on-Sea) en Zweden (Marieholmtunnel), zijn onder meer in Nederland veel kleinere werken aangenomen en in het Midden-Oosten ruim EUR 150 miljoen aan nieuw werk verkregen, verspreid over verschillende projecten

ORDERPORTEFEUILLE VERDELING NAAR MARKT*   2014   2013
(in miljoenen EUR)        
Nederland   865,0   1.033,6
Rest van Europa   188,9   303,1
Rest van de wereld   960,3   663,8
Totaal   2.014,2   2.000,5

2013 is aangepast voor IFRS11

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag