Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Operationele en financiële ontwikkelingen

Met ingang van 2014 wordt door Boskalis de nieuwe standaard inzake de financiële verantwoording van joint ventures, IFRS11 Joint Arrangements (IFRS11), toegepast. De vergelijkende cijfers 2013 zijn hierop aangepast. Deze aanpassing heeft geen consequenties voor de vergelijkende cijfers met betrekking tot de nettowinst.

Voor Boskalis heeft de toepassing van IFRS11 tot gevolg dat strategische deelnemingen niet meer (proportioneel) worden geconsolideerd, maar uitsluitend volgens de ‘equity methode’ worden verwerkt. De belangrijkste strategische deelnemingen zijn Smit Lamnalco, VBMS, de Singaporese samenwerkingsverbanden met Keppel (Keppel Smit Towage, Maju Maritime en Asian Lift) en, vanaf 1 juli 2014, de joint ventures met SAAM (SAAM SMIT Towage). Het aandeel van Boskalis in het nettoresultaat van de strategische deelnemingen is, evenals in de vergelijkende cijfers 2013, inbegrepen in de geconsolideerde EBIT(DA).

Over 2014 is Dockwise volledig geconsolideerd, waar in 2013 het resultaat in het eerste kwartaal nog op basis van het pro rata belang is verantwoord als resultaat van geassocieerde deelnemingen. Vanaf het tweede kwartaal 2013 is Dockwise in het segment Offshore Energy geconsolideerd. In maart 2014 zijn de activiteiten van Fairmount overgenomen. Deze zijn met ingang van het tweede kwartaal eveneens in het segment Offshore Energy geconsolideerd. De havensleepactiviteiten van SMIT Noord-, Midden- en Zuid-Amerika zijn met ingang van het derde kwartaal ondergebracht in de strategische deelneming SAAM SMIT Towage en maken derhalve vanaf 1 juli 2014 geen deel uit van de geconsolideerde cijfers.

Omzet

De omzet is het afgelopen jaar met 1% toegenomen tot EUR 3,167 miljard (2013: EUR 3,144 miljard). Gecorrigeerd voor acquisities, desinvesteringen en deconsolidatie-effecten nam de omzet met 2% af.

Dredging & Inland Infra heeft een goed jaar gehad, met een goede vlootbezetting en een stabiel activiteitenniveau. Offshore Energy had eveneens een goed jaar met een hogere omzet en een hoge vlootbezetting. De omzettoename van dit segment is hoofdzakelijk het gevolg van de eerder genoemde effecten van de consolidatie van een extra kwartaal Dockwise en drie kwartalen Fairmount. In het segment Towage & Salvage nam de omzet af, hoofdzakelijk door het in het tweede halfjaar wegvallen van de omzet van de in SAAM SMIT Towage ondergebrachte havensleepactiviteiten.

Resultaat

In 2014 is een bedrijfsresultaat vóór rente, belastingen, afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen (EBITDA) en inclusief ons aandeel in het nettoresultaat van strategische deelnemingen gerealiseerd van EUR 945,9 miljoen (2013: EUR 757,2 miljoen).

Het bedrijfsresultaat (EBIT) is uitgekomen op EUR 652,3 miljoen (2013: EUR 463,4 miljoen).

Inbegrepen in het resultaat is ons aandeel in het nettoresultaat van strategische deelnemingen van EUR 56,4 miljoen (2013: EUR 63,7 miljoen).

In alle drie de segmenten is een fors hoger resultaat gerealiseerd dan in 2013.

Bij Dredging & Inland Infra is sprake geweest van een operationeel goed jaar, met een goede vlootbezetting en goede projectresultaten. Daarnaast was zowel in het eerste als in het tweede halfjaar sprake van substantiële positieve afwikkelresultaten op oude projecten. Ook bij Offshore Energy is het jaar goed verlopen, met een hoge bezetting van het materieel en goede projectresultaten. Dockwise twee havenslepers van SAAM SMIT Towage assisteren een containerschip in Canada had een recordjaar, mede door annulerings- en vertragings-vergoedingen voor eerder gecontracteerde transportcapaciteit. Daarnaast heeft Dockwise een extra kwartaal bijgedragen in vergelijking met 2013 en is, vanaf het tweede kwartaal, een bijdrage geleverd door het in maart 2014 overgenomen Fairmount.

Bij Towage & Salvage is het resultaat ook toegenomen, mede door een hoger resultaat bij de havensleepactiviteiten, een sterke bijdrage vanuit Smit Lamnalco en opbrengsten uit de financiële afwikkeling van in voorgaande jaren verrichtte bergingsprojecten.

De niet-gealloceerde groepskosten bedragen per saldo EUR 47,9 miljoen (2013: EUR 6,0 miljoen). In 2013 werd het resultaat positief beïnvloed door een (herwaarderings)resultaat gerelateerd aan de acquisitie van Dockwise en een substantiële boekwinst voortvloeiend uit de verkoop van het 40%-belang in Archirodon.

Segmentresultaten (EBIT)*   2014   2013
(in miljoenen EUR)        
Dredging & Inland Infra   380,1   255,2
Offshore Energy   236,1   147,0
Towage & Salvage   84,0   67,2
Niet-gealloceerde groepskosten   -47,9   -6,0
Totaal   652,3   463,4

*
 
Ons aandeel in het nettoresultaat van de strategische deelnemingen is inbegrepen in de segmentresultaten. 2013 is aangepast voor IFRS11.

Nettowinst

Het bedrijfsresultaat (EBIT) bedraagt EUR 652,3 miljoen. Na financieringslasten van per saldo EUR 35,9 miljoen, resulteert een winst voor belastingen van EUR 616,4 miljoen. De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders bedraagt EUR 490,3 miljoen (2013: EUR 365,7 miljoen).

Naast de eerder genoemde goede vlootbezetting en goede project-resultaten, wordt de sterke toename van het resultaat in belangrijke mate verklaard door een hoge bijdrage van afwikkelresultaten op zowel Dredging als Salvage projecten die reeds eerder technisch waren afgerond, evenals door een belangrijke bijdrage van annulerings- en vertragingsvergoedingen binnen Offshore Energy voor eerder gecontracteerde transportcapaciteit. Daarentegen is het resultaat negatief beïnvloed door een aantal impairmentlasten op kleiner materieel, evenals een eenmalige boekhoudkundige last in verband met het harmoniseren binnen de groep van de behandeling van de kosten van drydockings van schepen. Per saldo bedroeg het effect van deze bijzondere posten EUR 200 miljoen voor belastingen en EUR 154 miljoen na belastingen.

Orderportefeuille

In 2014 is voor per saldo EUR 2.941 miljoen aan nieuw werk aangenomen. Eind 2014 bedroeg de omvang van de order-portefeuille, exclusief ons aandeel in de orderportefeuille van strategische deelnemingen, EUR 3.286 miljoen (ultimo 2013: EUR 3.323 miljoen).

Orderportefeuille*   2014   2013
(in miljoenen EUR)        
Dredging & Inland Infra   2.014,2   2.000,5
Offshore Energy   1.207,4   1.322,9
Towage & Salvage   63,9   -
Totaal   3.285,5   3.323,4

*
 
Exclusief ons aandeel in de orderportefeuille van strategische deelnemingen. 2013 is aangepast voor IFRS11.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag