Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Marktontwikkelingen

Het Corporate Business Plan is geformuleerd met een duidelijke visie op de lange termijn trends, waarbij Boskalis ook aandacht heeft voor de (sterk) fluctuerende marktomstandigheden op de korte termijn. Ten aanzien van de marktontwikkelingen zien wij momenteel een duidelijke scheiding tussen de korte en de langere termijn.

Op de korte termijn zijn de ontwikkelingen grillig en onstuimig. Het afgelopen jaar was dat in extreme mate het geval met een olieprijs die in een paar maanden tijd is gedaald van boven de USD 110 per vat tot onder de USD 50 begin 2015. Dit vertaalt zich in het bijzonder in terughoudendheid ten aanzien van investeringen in nieuwe complexe en kostbare offshore projecten.

Op de middellange tot lange termijn blijven de mondiale megatrends die ten grondslag liggen aan onze strategie van kracht. De groei van de wereldbevolking en welvaart is van structurele aard en vormt de stuwende kracht achter de groei in de wereldhandel en van de vraag naar grondstoffen en energie.

Dit zijn onmiskenbare trends en de belangrijkste aanjagers van groei in de markt segmenten Havens en Energie op de lange termijn. Positieve ontwikkelingen voor Boskalis zijn twee onderliggende trends: (i) de vraag naar grotere en diepere havens en daarbij behorende infrastructuur voor grotere en dieper stekende (zee-)schepen, ondanks de tragere groei in zeevracht, (ii) de groeiende vraag naar energie en de daarmee gepaard gaande toename van de offshore exploratie en productie, ook in kwetsbare gebieden, waardoor de noodzaak voor duurzame oplossingen toeneemt.

De groeiende vraag naar energie en - onvermijdelijke - additionele offshore exploratie en productie blijkt uit onderzoeksanalyses (zie figuur 2). Om de productievolumes minimaal op peil te houden of toe te laten nemen, dienen er nieuwe offshore velden ontwikkeld te worden. Ondanks de huidige relatief lage olieprijs zal bij een stabiele vraag de noodzaak blijven bestaan om nieuwe offshore ontwikkelingen in gang te zetten.

Door de groeiende wereldbevolking blijft er een structurele vraag naar onze landaanwinning- en infra-activiteiten. Klimaat verandering noopt overheden in diverse werelddelen hun bevolking te beschermen tegen overstromingen en de stijgende zeewaterspiegel. Hierdoor zien we de vraag naar samen hangende en duurzame oplossingen voor complete maritieme infrastructuren toenemen (bijvoorbeeld Jakarta Bay in Indonesiƫ).

Met haar activiteiten en dienstverlening (zie figuur 3) blijft Boskalis zich concentreren op markten die op langere termijn structurele groei tonen.

De belangrijkste activiteiten zijn:

  • Dredging
  • Offshore Energy

De belangrijkste marktsegmenten zijn:

  • Energie (olie, gas en wind)
  • Havens

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag